Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad AS
Juridisk navn:  Alvestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91158228
Schønings gate 23 Schønings gate 23 Fax: 24200034
0362 Oslo 362 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988971618
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.58%
Resultat  
  
-63.35%
Egenkapital  
  
-77.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.519.000 2.127.000 3.750.000 0 0
Resultat: 1.495.000 4.079.000 4.730.000 -24.000 -29.000
Egenkapital: 388.000 1.722.000 740.000 593.000 617.000
Regnskap for  Alvestad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.519.000 2.127.000 3.750.000 0 0
Driftskostnader -25.000 -47.000 -17.000 -24.000 -29.000
Driftsresultat 1.495.000 2.080.000 3.733.000 -24.000 -29.000
Finansinntekter 2.000.000 1.000.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0
Finans 1.998.000 997.000 0 0
Resultat før skatt 1.495.000 4.079.000 4.730.000 -24.000 -29.000
Skattekostnad -329.000 -458.000 -483.000 0 0
Årsresultat 1.166.000 3.621.000 4.247.000 -24.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.323.000 1.073.000 573.000 573.000 573.000
Sum omløpsmidler 1.769.000 6.109.000 1.905.000 19.000 43.000
Sum eiendeler 3.092.000 7.182.000 2.478.000 592.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 1.622.000 640.000 493.000 517.000
Sum egenkapital 388.000 1.722.000 740.000 593.000 617.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.705.000 5.461.000 1.738.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.093.000 7.183.000 2.478.000 593.000 617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.127.000 750.000 3.000.000 0 0
Andre inntekter -608.000 1.377.000 750.000 0 0
Driftsinntekter 1.519.000 2.127.000 3.750.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -47.000 -17.000 -24.000 -29.000
Driftskostnader -25.000 -47.000 -17.000 -24.000 -29.000
Driftsresultat 1.495.000 2.080.000 3.733.000 -24.000 -29.000
Finansinntekter 2.000.000 1.000.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0
Finans 1.998.000 997.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.166.000 3.621.000 4.247.000 -24.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.323.000 1.073.000 573.000 573.000 573.000
Sum anleggsmidler 1.323.000 1.073.000 573.000 573.000 573.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.519.000 2.127.000 750.000 0 0
Andre fordringer 3.000 2.487.000 1.002.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 1.495.000 153.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 1.769.000 6.109.000 1.905.000 19.000 43.000
Sum eiendeler 3.092.000 7.182.000 2.478.000 592.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 1.622.000 640.000 493.000 517.000
Sum egenkapital 388.000 1.722.000 740.000 593.000 617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 329.000 458.000 483.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 376.000 3.003.000 248.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.705.000 5.461.000 1.738.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.093.000 7.183.000 2.478.000 593.000 617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -936.000 648.000 167.000 19.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.1 0 0
Soliditet 12.5 2 29.9 1 1
Resultatgrad 98.4 97.8 99.5
Rentedekningsgrad 1 1244.3
Gjeldsgrad 7.0 3.2 2.3 0 0
Total kapitalrentabilitet 48.3 56.8 1 -4.7
Signatur
24.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex