Alver Hotel AS
Juridisk navn:  Alver Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56343800
Alvervegen 100 Alvervegen 100 Fax: 56343890
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 910136216
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.31%
Resultat  
  
129.88%
Egenkapital  
  
12.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.609.000 11.658.000 14.406.000 13.449.000 14.447.000
Resultat: 771.000 -2.580.000 1.812.000 -944.000 276.000
Egenkapital: 5.392.000 4.814.000 7.404.000 6.049.000 6.795.000
Regnskap for  Alver Hotel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.609.000 11.658.000 14.406.000 13.449.000 14.447.000
Driftskostnader -14.271.000 -13.876.000 -14.379.000 -15.257.000 -16.238.000
Driftsresultat 338.000 -2.219.000 28.000 -1.809.000 -1.790.000
Finansinntekter 875.000 5.000 2.173.000 1.026.000 2.080.000
Finanskostnader 0 -366.000 -390.000 -162.000 -14.000
Finans 433.000 -361.000 1.783.000 864.000 2.066.000
Resultat før skatt 771.000 -2.580.000 1.812.000 -944.000 276.000
Skattekostnad -193.000 -11.000 -457.000 199.000 -108.000
Årsresultat 578.000 -2.590.000 1.355.000 -746.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.638.000 16.638.000 15.679.000 14.837.000 8.195.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.422.000 4.877.000 6.148.000 5.107.000
Sum eiendeler 19.982.000 18.060.000 20.556.000 20.985.000 13.302.000
Sum opptjent egenkapital 5.082.000 4.504.000 7.094.000 5.739.000 6.485.000
Sum egenkapital 5.392.000 4.814.000 7.404.000 6.049.000 6.795.000
Sum langsiktig gjeld 11.369.000 8.814.000 9.765.000 11.204.000 1.911.000
Sum kortsiktig gjeld 3.221.000 4.432.000 3.386.000 3.732.000 4.596.000
Sum gjeld og egenkapital 19.982.000 18.060.000 20.555.000 20.985.000 13.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.083.000 11.095.000 14.309.000 13.257.000 14.271.000
Andre inntekter 525.000 563.000 98.000 191.000 177.000
Driftsinntekter 14.609.000 11.658.000 14.406.000 13.449.000 14.447.000
Varekostnad -2.687.000 -2.214.000 -2.266.000 -2.178.000 -2.620.000
Lønninger -7.241.000 -7.045.000 -7.549.000 -9.064.000 -9.777.000
Avskrivning -1.025.000 -1.052.000 -752.000 -194.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.318.000 -3.565.000 -3.812.000 -3.821.000 -3.659.000
Driftskostnader -14.271.000 -13.876.000 -14.379.000 -15.257.000 -16.238.000
Driftsresultat 338.000 -2.219.000 28.000 -1.809.000 -1.790.000
Finansinntekter 875.000 5.000 2.173.000 1.026.000 2.080.000
Finanskostnader 0 -366.000 -390.000 -162.000 -14.000
Finans 433.000 -361.000 1.783.000 864.000 2.066.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -461.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 578.000 -2.590.000 1.355.000 -746.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 235.000 246.000 703.000 504.000
Fast eiendom 12.360.000 13.100.000 13.806.000 13.434.000 6.774.000
Maskiner anlegg 31.000 99.000 110.000 165.000 220.000
Driftsløsøre 15.907.000 187.000 212.000 22.000 0
Sum varige driftsmidler 162.000 13.385.000 14.128.000 13.621.000 6.994.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 3.018.000 1.305.000 513.000 697.000
Sum anleggsmidler 16.638.000 16.638.000 15.679.000 14.837.000 8.195.000
Varebeholdning 0 184.000 205.000 274.000 245.000
Kundefordringer 1.283.000 360.000 394.000 403.000 794.000
Andre fordringer 1.065.000 186.000 2.475.000 1.686.000 2.647.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.579.000 693.000 1.803.000 3.785.000 1.421.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.422.000 4.877.000 6.148.000 5.107.000
Sum eiendeler 19.982.000 18.060.000 20.556.000 20.985.000 13.302.000
Sum opptjent egenkapital 5.082.000 4.504.000 7.094.000 5.739.000 6.485.000
Sum egenkapital 5.392.000 4.814.000 7.404.000 6.049.000 6.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 963.000 1.302.000 1.518.000 1.721.000 1.911.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.369.000 8.814.000 9.765.000 11.204.000 1.911.000
Leverandørgjeld 392.000 466.000 560.000 1.313.000 1.657.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.104.000 513.000 800.000 521.000 597.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.726.000 1.402.000 2.026.000 1.899.000 2.343.000
Sum kortsiktig gjeld 3.221.000 4.432.000 3.386.000 3.732.000 4.596.000
Sum gjeld og egenkapital 19.982.000 18.060.000 20.555.000 20.985.000 13.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.010.000 1.491.000 2.416.000 511.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.4 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 1.4 1.6 1.1
Soliditet 26.7 3 28.8 51.1
Resultatgrad 0.2 -13.5 -12.4
Rentedekningsgrad -6.1 0.1 -11.2 20.7
Gjeldsgrad 2.8 1.8 2.5 1.0
Total kapitalrentabilitet -12.3 10.7 -3.7 2.2
Signatur
12.01.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex