Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alto Service AS
Juridisk navn:  Alto Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90114775
Mølnvik 3 Mølnvik 3 Fax:
8150 Ørnes 8150 Ørnes
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 995848155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
129.59%
Resultat  
  
373.17%
Egenkapital  
  
69.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.389.000 605.000 309.000 249.000 180.000
Resultat: 194.000 41.000 4.000 94.000 -24.000
Egenkapital: 368.000 217.000 186.000 183.000 100.000
Regnskap for  Alto Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.389.000 605.000 309.000 249.000 180.000
Driftskostnader -1.189.000 -564.000 -305.000 -153.000 -204.000
Driftsresultat 199.000 41.000 4.000 95.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -5.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 194.000 41.000 4.000 94.000 -24.000
Skattekostnad -43.000 -10.000 -1.000 -12.000 0
Årsresultat 152.000 31.000 3.000 83.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 504.000 46.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 531.000 262.000 230.000 227.000 131.000
Sum eiendeler 1.035.000 308.000 230.000 227.000 131.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 112.000 81.000 78.000 -5.000
Sum egenkapital 368.000 217.000 186.000 183.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 397.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 269.000 91.000 44.000 44.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 308.000 230.000 227.000 131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.389.000 604.000 309.000 284.000 145.000
Andre inntekter 0 1.000 0 -35.000 36.000
Driftsinntekter 1.389.000 605.000 309.000 249.000 180.000
Varekostnad -426.000 -244.000 -145.000 -67.000 -76.000
Lønninger -452.000 -155.000 -88.000 0 -74.000
Avskrivning -41.000 -11.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -154.000 -72.000 -86.000 -54.000
Driftskostnader -1.189.000 -564.000 -305.000 -153.000 -204.000
Driftsresultat 199.000 41.000 4.000 95.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans -5.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 31.000 3.000 83.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 504.000 46.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 504.000 46.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 504.000 46.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 113.000 43.000 49.000 77.000 54.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 418.000 219.000 181.000 150.000 77.000
Sum omløpsmidler 531.000 262.000 230.000 227.000 131.000
Sum eiendeler 1.035.000 308.000 230.000 227.000 131.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 112.000 81.000 78.000 -5.000
Sum egenkapital 368.000 217.000 186.000 183.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 397.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 5.000 0 2.000
Betalbar skatt 23.000 10.000 1.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 57.000 29.000 32.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 25.000 9.000 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 269.000 91.000 44.000 44.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 308.000 230.000 227.000 131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 171.000 186.000 183.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2 2.9 5.2 5.2 4.2
Likviditetsgrad 2 2 2.9 5.2 5.2 4.3
Soliditet 35.6 70.5 80.9 80.6 76.3
Resultatgrad 14.3 6.8 1.3 38.2 -13.3
Rentedekningsgrad 39.8
Gjeldsgrad 1.8 0.4 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.2 13.3 1.7 41.9 -18.3
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex