Alta Idrettsforening
Juridisk navn:  Alta Idrettsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96507100
Alta Idrettspark Alta Idrettspark Fax: 78456930
9514 Alta 9514 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 955836871
Aksjekapital: -75 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 3/29/1927
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.5%
Resultat  
  
9675.61%
Egenkapital  
  
179.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.713.000 26.718.000 21.314.000 19.597.000 23.307.000
Resultat: 3.926.000 -41.000 885.000 -698.000 -518.000
Egenkapital: 6.119.000 2.193.000 2.235.000 1.350.000 2.048.000
Regnskap for  Alta Idrettsforening
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.713.000 26.718.000 21.314.000 19.597.000 23.307.000
Driftskostnader -20.465.000 -26.539.000 -20.331.000 -20.129.000 -23.713.000
Driftsresultat 4.248.000 179.000 982.000 -532.000 -406.000
Finansinntekter 4.000 8.000 10.000 13.000 23.000
Finanskostnader -326.000 -227.000 -107.000 -179.000 -134.000
Finans -322.000 -219.000 -97.000 -166.000 -111.000
Resultat før skatt 3.926.000 -41.000 885.000 -698.000 -518.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.926.000 -41.000 885.000 -698.000 -518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.168.000 6.265.000 1.275.000 1.647.000 4.577.000
Sum omløpsmidler 8.045.000 5.728.000 5.404.000 4.009.000 5.596.000
Sum eiendeler 16.213.000 11.993.000 6.679.000 5.656.000 10.173.000
Sum opptjent egenkapital 6.119.000 2.193.000 2.235.000 1.350.000 2.048.000
Sum egenkapital 6.119.000 2.193.000 2.235.000 1.350.000 2.048.000
Sum langsiktig gjeld 6.999.000 8.024.000 2.155.000 2.791.000 4.831.000
Sum kortsiktig gjeld 3.094.000 1.775.000 2.290.000 1.516.000 3.294.000
Sum gjeld og egenkapital 16.212.000 11.992.000 6.680.000 5.657.000 10.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.799.000 14.757.000 10.071.000 9.092.000 12.421.000
Andre inntekter 8.913.000 11.961.000 11.243.000 10.505.000 10.886.000
Driftsinntekter 24.713.000 26.718.000 21.314.000 19.597.000 23.307.000
Varekostnad -2.253.000 -3.671.000 -3.755.000 -3.732.000 -3.410.000
Lønninger -5.688.000 -6.653.000 -6.391.000 -6.616.000 -5.684.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.524.000 -16.215.000 -10.185.000 -9.781.000 -14.619.000
Driftskostnader -20.465.000 -26.539.000 -20.331.000 -20.129.000 -23.713.000
Driftsresultat 4.248.000 179.000 982.000 -532.000 -406.000
Finansinntekter 4.000 8.000 10.000 13.000 23.000
Finanskostnader -326.000 -227.000 -107.000 -179.000 -134.000
Finans -322.000 -219.000 -97.000 -166.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.926.000 -41.000 885.000 -698.000 -518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.167.000 6.264.000 1.275.000 1.647.000 4.576.000
Sum anleggsmidler 8.168.000 6.265.000 1.275.000 1.647.000 4.577.000
Varebeholdning 503.000 515.000 584.000 318.000 208.000
Kundefordringer 632.000 887.000 559.000 588.000 476.000
Andre fordringer 747.000 357.000 193.000 114.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.164.000 3.969.000 4.068.000 2.990.000 4.518.000
Sum omløpsmidler 8.045.000 5.728.000 5.404.000 4.009.000 5.596.000
Sum eiendeler 16.213.000 11.993.000 6.679.000 5.656.000 10.173.000
Sum opptjent egenkapital 6.119.000 2.193.000 2.235.000 1.350.000 2.048.000
Sum egenkapital 6.119.000 2.193.000 2.235.000 1.350.000 2.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.999.000 8.024.000 2.155.000 2.791.000 4.831.000
Leverandørgjeld 1.436.000 931.000 814.000 572.000 2.372.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 182.000 194.000 183.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.468.000 661.000 1.282.000 761.000 794.000
Sum kortsiktig gjeld 3.094.000 1.775.000 2.290.000 1.516.000 3.294.000
Sum gjeld og egenkapital 16.212.000 11.992.000 6.680.000 5.657.000 10.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.951.000 3.953.000 3.114.000 2.493.000 2.302.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.2 2.4 2.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.9 2.1 2.4 1.6
Soliditet 37.7 18.3 33.5 23.9 20.1
Resultatgrad 17.2 0.7 4.6 -2.7 -1.7
Rentedekningsgrad 13.0 0.8 9.2
Gjeldsgrad 1.6 4.5 2 3.2 4
Total kapitalrentabilitet 26.2 1.6 14.9 -9.2 -3.8
Signatur
10.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex