Almeq International As
Juridisk navn:  Almeq International As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64850150
Postboks 50 Utsikten 11 Fax: 64868910
1403 Langhus 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 818749252
Aksjekapital: 1.440.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/1966 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.64%
Resultat  
  
57.24%
Egenkapital  
  
49.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.788.000 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000
Resultat: 684.000 435.000 -298.000 416.000 234.000
Egenkapital: -545.000 -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000
Regnskap for  Almeq International As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.788.000 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000
Driftskostnader -1.105.000 -1.705.000 -2.756.000 -1.154.000 -740.000
Driftsresultat 684.000 440.000 -289.000 415.000 259.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 -5.000 -9.000 -1.000 -26.000
Finans 1.000 -5.000 -9.000 1.000 -26.000
Resultat før skatt 684.000 435.000 -298.000 416.000 234.000
Skattekostnad -151.000 -27.000 0 -99.000 -57.000
Årsresultat 534.000 409.000 -298.000 317.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000
Sum opptjent egenkapital -1.985.000 -2.519.000 -2.927.000 -2.629.000 -2.946.000
Sum egenkapital -545.000 -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000
Sum langsiktig gjeld 911.000 1.825.000 2.195.000 2.826.000 3.021.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 1.035.000 138.000 283.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.781.000 846.000 1.920.000 1.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.788.000 2.145.000 2.059.000 1.549.000 999.000
Andre inntekter 0 0 408.000 21.000 0
Driftsinntekter 1.788.000 2.145.000 2.467.000 1.570.000 999.000
Varekostnad -933.000 -1.452.000 -2.570.000 -957.000 -604.000
Lønninger -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -253.000 -185.000 -197.000 -135.000
Driftskostnader -1.105.000 -1.705.000 -2.756.000 -1.154.000 -740.000
Driftsresultat 684.000 440.000 -289.000 415.000 259.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 0
Finanskostnader 0 -5.000 -9.000 -1.000 -26.000
Finans 1.000 -5.000 -9.000 1.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 409.000 -298.000 317.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 1.513.000 1.513.000
Kundefordringer 66.000 734.000 723.000 138.000 80.000
Andre fordringer 23.000 145.000 36.000 34.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 922.000 902.000 86.000 235.000 102.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000
Sum eiendeler 1.012.000 1.781.000 845.000 1.920.000 1.713.000
Sum opptjent egenkapital -1.985.000 -2.519.000 -2.927.000 -2.629.000 -2.946.000
Sum egenkapital -545.000 -1.079.000 -1.487.000 -1.189.000 -1.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 911.000 1.825.000 2.195.000 2.826.000 3.021.000
Leverandørgjeld 0 766.000 0 47.000 4.000
Betalbar skatt 151.000 27.000 0 99.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 242.000 138.000 138.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 1.035.000 138.000 283.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 1.012.000 1.781.000 846.000 1.920.000 1.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 366.000 746.000 707.000 1.637.000 1.514.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 6.1 6.8 8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 6.1 1.4 1
Soliditet -53.9 -60.6 -175.8 -61.9 -87.9
Resultatgrad 38.3 20.5 -11.7 26.4 25.9
Rentedekningsgrad 8 -32.1 4 1
Gjeldsgrad -2.9 -2.7 -1.6 -2.6 -2.1
Total kapitalrentabilitet 67.7 24.7 -34.2 21.7 15.1
Signatur
09.03.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex