Almankaas AS
Juridisk navn:  Almankaas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90990981
Bølevegen 40 Bølevegen 40 Fax: 35934011
3724 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 970913238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/22/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.69%
Resultat  
  
306.17%
Egenkapital  
  
147.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.337.000 11.228.000 9.698.000 13.406.000 14.541.000
Resultat: 329.000 81.000 21.000 16.000 44.000
Egenkapital: 431.000 174.000 117.000 106.000 101.000
Regnskap for  Almankaas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.337.000 11.228.000 9.698.000 13.406.000 14.541.000
Driftskostnader -13.932.000 -11.052.000 -9.613.000 -13.337.000 -14.454.000
Driftsresultat 405.000 175.000 85.000 70.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -95.000 -64.000 -54.000 -43.000
Finans -76.000 -95.000 -64.000 -54.000 -43.000
Resultat før skatt 329.000 81.000 21.000 16.000 44.000
Skattekostnad -72.000 -24.000 -11.000 -10.000 -24.000
Årsresultat 257.000 57.000 10.000 6.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 108.000 131.000 214.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.695.000 1.149.000 1.837.000 882.000 653.000
Sum eiendeler 1.730.000 1.257.000 1.968.000 1.096.000 905.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 74.000 17.000 6.000 1.000
Sum egenkapital 431.000 174.000 117.000 106.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 1.080.000 741.000 1.257.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 341.000 595.000 990.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 1.256.000 1.969.000 1.096.000 906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.222.000 11.106.000 9.522.000 13.301.000 14.453.000
Andre inntekter 115.000 122.000 175.000 104.000 88.000
Driftsinntekter 14.337.000 11.228.000 9.698.000 13.406.000 14.541.000
Varekostnad -12.769.000 -9.908.000 -8.753.000 -12.443.000 -13.585.000
Lønninger -438.000 -522.000 -310.000 -411.000 -426.000
Avskrivning -7.000 0 -16.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -718.000 -622.000 -534.000 -455.000 -415.000
Driftskostnader -13.932.000 -11.052.000 -9.613.000 -13.337.000 -14.454.000
Driftsresultat 405.000 175.000 85.000 70.000 88.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -76.000 -95.000 -64.000 -54.000 -43.000
Finans -76.000 -95.000 -64.000 -54.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 57.000 10.000 6.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 108.000 131.000 142.000 152.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 72.000 100.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 72.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 108.000 131.000 214.000 252.000
Varebeholdning 1.406.000 936.000 1.627.000 368.000 463.000
Kundefordringer 71.000 74.000 66.000 436.000 98.000
Andre fordringer 87.000 128.000 114.000 55.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 12.000 30.000 23.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.695.000 1.149.000 1.837.000 882.000 653.000
Sum eiendeler 1.730.000 1.257.000 1.968.000 1.096.000 905.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 74.000 17.000 6.000 1.000
Sum egenkapital 431.000 174.000 117.000 106.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 215.000 474.000 434.000 551.000
Sum langsiktig gjeld 1.080.000 741.000 1.257.000 0 0
Leverandørgjeld -11.000 53.000 52.000 51.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 15.000 30.000 31.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 58.000 39.000 475.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 341.000 595.000 990.000 805.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 1.256.000 1.969.000 1.096.000 906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.476.000 808.000 1.242.000 -108.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 7.7 3.4 3.1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.4 0.5 0.3
Soliditet 24.9 13.9 5.9 9.7 11.1
Resultatgrad 2.8 1.6 0.9 0.5 0.6
Rentedekningsgrad 5.3 1.8 1.3 1.3 2.0
Gjeldsgrad 3 6.2 15.8 9.3 8.0
Total kapitalrentabilitet 23.4 13.9 4.3 6.4 9.7
Signatur
11.06.2012
SØLVE ALMANKAAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex