Alliance Microfinance AS
Juridisk navn:  Alliance Microfinance AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47776400
Tangen 11 Sven Bruns Gate 9 Fax:
4608 Kristiansand S 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 894593202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/11/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.73%
Resultat  
  
144.09%
Egenkapital  
  
26.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.762.000 6.429.000 7.194.000 4.366.000 3.784.000
Resultat: 429.000 -973.000 845.000 -1.632.000 -618.000
Egenkapital: 2.044.000 1.614.000 2.588.000 1.742.000 3.375.000
Regnskap for  Alliance Microfinance AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.762.000 6.429.000 7.194.000 4.366.000 3.784.000
Driftskostnader -7.333.000 -7.430.000 -6.358.000 -4.862.000 -4.405.000
Driftsresultat 429.000 -1.001.000 836.000 -497.000 -620.000
Finansinntekter 6.000 30.000 12.000 10.000 7.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -2.000 -1.145.000 -5.000
Finans 28.000 10.000 -1.135.000 2.000
Resultat før skatt 429.000 -973.000 845.000 -1.632.000 -618.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 -973.000 845.000 -1.632.000 -618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.185.000 5.201.000 5.213.000 10.618.000 9.638.000
Sum omløpsmidler 687.000 1.134.000 1.302.000 699.000 1.050.000
Sum eiendeler 5.872.000 6.335.000 6.515.000 11.317.000 10.688.000
Sum opptjent egenkapital 1.944.000 1.514.000 2.488.000 0 0
Sum egenkapital 2.044.000 1.614.000 2.588.000 1.742.000 3.375.000
Sum langsiktig gjeld 2.865.000 2.865.000 2.865.000 8.283.000 6.185.000
Sum kortsiktig gjeld 963.000 1.855.000 1.062.000 1.292.000 1.128.000
Sum gjeld og egenkapital 5.872.000 6.334.000 6.515.000 11.317.000 10.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.727.000 6.429.000 7.180.000 0 0
Andre inntekter 35.000 0 15.000 4.366.000 3.784.000
Driftsinntekter 7.762.000 6.429.000 7.194.000 4.366.000 3.784.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.815.000 -2.416.000 -3.249.000 -2.103.000 -1.793.000
Avskrivning -16.000 -12.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.502.000 -5.002.000 -3.103.000 -2.759.000 -2.612.000
Driftskostnader -7.333.000 -7.430.000 -6.358.000 -4.862.000 -4.405.000
Driftsresultat 429.000 -1.001.000 836.000 -497.000 -620.000
Finansinntekter 6.000 30.000 12.000 10.000 7.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 -2.000 -1.145.000 -5.000
Finans 28.000 10.000 -1.135.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 -973.000 845.000 -1.632.000 -618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 28.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 16.000 28.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.185.000 5.185.000 5.185.000 10.603.000 9.638.000
Sum anleggsmidler 5.185.000 5.201.000 5.213.000 10.618.000 9.638.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 95.000 321.000 592.000 15.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 592.000 813.000 711.000 684.000 982.000
Sum omløpsmidler 687.000 1.134.000 1.302.000 699.000 1.050.000
Sum eiendeler 5.872.000 6.335.000 6.515.000 11.317.000 10.688.000
Sum opptjent egenkapital 1.944.000 1.514.000 2.488.000 0 0
Sum egenkapital 2.044.000 1.614.000 2.588.000 1.742.000 3.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.865.000 2.865.000 2.865.000 8.283.000 6.185.000
Leverandørgjeld 470.000 1.088.000 171.000 125.000 187.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 157.000 230.000 176.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 611.000 661.000 991.000 827.000
Sum kortsiktig gjeld 963.000 1.855.000 1.062.000 1.292.000 1.128.000
Sum gjeld og egenkapital 5.872.000 6.334.000 6.515.000 11.317.000 10.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -276.000 -721.000 240.000 -593.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1.2 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 1.2 0.5 0.9
Soliditet 34.8 25.5 39.7 15.4 31.6
Resultatgrad 5.5 -15.6 11.6 -11.4 -16.4
Rentedekningsgrad 71.5 -500.5 4 -0.4
Gjeldsgrad 1.9 2.9 1.5 5.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.4 -15.3 1 -4.3 -5.7
Signatur
28.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex