Alf Bjerckes Vei 22- 26 As
Juridisk navn:  Alf Bjerckes Vei 22- 26 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22404000
Postboks 389 Sentrum Vulkan 16 Fax: 22404001
0102 Oslo 178 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979482744
Aksjekapital: 1.769.900 NOK
Etableringsdato: 12/18/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.1%
Resultat  
  
-4.81%
Egenkapital  
  
-12.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 65.072.000 70.809.000 72.586.000 73.220.000 70.652.000
Resultat: 37.556.000 39.454.000 44.161.000 -5.873.000 30.985.000
Egenkapital: 14.972.000 17.188.000 250.217.000 251.869.000 117.642.000
Regnskap for  Alf Bjerckes Vei 22- 26 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.072.000 70.809.000 72.586.000 73.220.000 70.652.000
Driftskostnader -23.523.000 -27.059.000 -27.397.000 -70.451.000 -27.912.000
Driftsresultat 41.549.000 43.751.000 45.189.000 2.769.000 42.740.000
Finansinntekter 448.000 1.042.000 4.168.000 3.969.000 1.896.000
Finanskostnader -4.441.000 5.338.000 -5.196.000 -12.611.000 -13.651.000
Finans -3.993.000 6.380.000 -1.028.000 -8.642.000 -11.755.000
Resultat før skatt 37.556.000 39.454.000 44.161.000 -5.873.000 30.985.000
Skattekostnad -8.262.000 8.679.000 0 2.027.000 -6.764.000
Årsresultat 29.293.000 30.775.000 34.588.000 -3.846.000 24.221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 478.198.000 337.233.000 338.845.000 340.837.000 396.350.000
Sum omløpsmidler 7.554.000 134.029.000 171.695.000 143.516.000 327.436.000
Sum eiendeler 485.752.000 471.262.000 510.540.000 484.353.000 723.786.000
Sum opptjent egenkapital -2.216.000 0 174.471.000 176.123.000 41.896.000
Sum egenkapital 14.972.000 17.188.000 250.217.000 251.869.000 117.642.000
Sum langsiktig gjeld 168.948.000 171.716.000 174.714.000 178.108.000 189.732.000
Sum kortsiktig gjeld 301.833.000 282.359.000 85.610.000 54.376.000 416.411.000
Sum gjeld og egenkapital 485.753.000 471.263.000 510.541.000 484.353.000 723.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 72.586.000 73.220.000 0
Andre inntekter 65.072.000 70.809.000 0 0 70.652.000
Driftsinntekter 65.072.000 70.809.000 72.586.000 73.220.000 70.652.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -15.347.000 -15.347.000 -15.340.000 -15.256.000 -15.029.000
Nedskrivning 0 0 -40.000.000 0
Andre driftskostnader -8.176.000 -11.712.000 -12.057.000 -15.195.000 -12.883.000
Driftskostnader -23.523.000 -27.059.000 -27.397.000 -70.451.000 -27.912.000
Driftsresultat 41.549.000 43.751.000 45.189.000 2.769.000 42.740.000
Finansinntekter 448.000 1.042.000 4.168.000 3.969.000 1.896.000
Finanskostnader -4.441.000 5.338.000 -5.196.000 -12.611.000 -13.651.000
Finans -3.993.000 6.380.000 -1.028.000 -8.642.000 -11.755.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 29.293.000 30.775.000 34.588.000 -3.846.000 24.221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 477.921.000 336.956.000 338.568.000 340.560.000 396.073.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000
Sum varige driftsmidler 478.198.000 337.233.000 338.845.000 340.837.000 396.350.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 478.198.000 337.233.000 338.845.000 340.837.000 396.350.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 147.000 2.000 42.000 79.000
Andre fordringer 7.547.000 2.136.000 0 800.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000.000 0 327.201.000
Sum omløpsmidler 7.554.000 134.029.000 171.695.000 143.516.000 327.436.000
Sum eiendeler 485.752.000 471.262.000 510.540.000 484.353.000 723.786.000
Sum opptjent egenkapital -2.216.000 0 174.471.000 176.123.000 41.896.000
Sum egenkapital 14.972.000 17.188.000 250.217.000 251.869.000 117.642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.448.000 12.073.000 12.928.000 14.179.000 23.661.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 76.202.000 46.893.000 414.011.000
Sum langsiktig gjeld 168.948.000 171.716.000 174.714.000 178.108.000 189.732.000
Leverandørgjeld 21.776.000 6.935.000 3.112.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 6.846.000 1.316.000
Skyldig offentlige avgifter 0 693.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.056.000 2.085.000 5.603.000 637.000 1.084.000
Sum kortsiktig gjeld 301.833.000 282.359.000 85.610.000 54.376.000 416.411.000
Sum gjeld og egenkapital 485.753.000 471.263.000 510.541.000 484.353.000 723.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -294.279.000 -148.330.000 86.085.000 89.140.000 -88.975.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2 2.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 2 2.6 0.8
Soliditet 3.1 3.6 4 5 16.3
Resultatgrad 63.9 61.8 62.3 3.8 60.5
Rentedekningsgrad 9.4 -8.2 8.7 0.2 3.1
Gjeldsgrad 31.4 26.4 1 0.9 5.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 9.5 9.7 1.4 6.2
Signatur
07.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex