Alf Andersen AS
Juridisk navn:  Alf Andersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22428600
Trollåsveien 8 Trollåsveien 8 Fax: 22419597
1414 Trollåsen 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 910164791
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/1/1974 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.53%
Resultat  
  
355.08%
Egenkapital  
  
34.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.427.000 11.156.000 10.778.000 9.939.000 8.953.000
Resultat: 537.000 118.000 266.000 344.000 141.000
Egenkapital: 1.646.000 1.227.000 1.127.000 861.000 517.000
Regnskap for  Alf Andersen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.427.000 11.156.000 10.778.000 9.939.000 8.953.000
Driftskostnader -9.824.000 -11.006.000 -10.466.000 -9.556.000 -8.795.000
Driftsresultat 603.000 150.000 311.000 383.000 158.000
Finansinntekter 38.000 38.000 45.000 43.000 43.000
Finanskostnader -104.000 -70.000 -90.000 -82.000 -60.000
Finans -66.000 -32.000 -45.000 -39.000 -17.000
Resultat før skatt 537.000 118.000 266.000 344.000 141.000
Skattekostnad -118.000 -19.000 0 0 0
Årsresultat 419.000 100.000 266.000 344.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 420.000 481.000 399.000 403.000
Sum omløpsmidler 2.474.000 1.983.000 1.836.000 2.317.000 1.440.000
Sum eiendeler 2.929.000 2.403.000 2.317.000 2.716.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 1.346.000 927.000 827.000 561.000 217.000
Sum egenkapital 1.646.000 1.227.000 1.127.000 861.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 221.000 258.000 192.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 955.000 932.000 1.663.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 2.930.000 2.403.000 2.317.000 2.716.000 1.843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.357.000 11.156.000 10.778.000 9.835.000 8.953.000
Andre inntekter 70.000 0 0 104.000 0
Driftsinntekter 10.427.000 11.156.000 10.778.000 9.939.000 8.953.000
Varekostnad -6.557.000 -7.232.000 -6.945.000 -5.744.000 -4.708.000
Lønninger -2.143.000 -2.440.000 -2.408.000 -2.708.000 -2.618.000
Avskrivning -94.000 -84.000 -80.000 -74.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.030.000 -1.250.000 -1.033.000 -1.030.000 -1.417.000
Driftskostnader -9.824.000 -11.006.000 -10.466.000 -9.556.000 -8.795.000
Driftsresultat 603.000 150.000 311.000 383.000 158.000
Finansinntekter 38.000 38.000 45.000 43.000 43.000
Finanskostnader -104.000 -70.000 -90.000 -82.000 -60.000
Finans -66.000 -32.000 -45.000 -39.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 419.000 100.000 266.000 344.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 313.000 312.000 372.000 329.000 333.000
Sum varige driftsmidler 313.000 312.000 372.000 329.000 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 131.000 109.000 109.000 70.000 70.000
Sum anleggsmidler 455.000 420.000 481.000 399.000 403.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.913.000 1.662.000 1.476.000 1.673.000 1.400.000
Andre fordringer 28.000 37.000 3.000 3.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 534.000 284.000 357.000 640.000 32.000
Sum omløpsmidler 2.474.000 1.983.000 1.836.000 2.317.000 1.440.000
Sum eiendeler 2.929.000 2.403.000 2.317.000 2.716.000 1.843.000
Sum opptjent egenkapital 1.346.000 927.000 827.000 561.000 217.000
Sum egenkapital 1.646.000 1.227.000 1.127.000 861.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 221.000 258.000 192.000 0
Leverandørgjeld 753.000 551.000 504.000 765.000 619.000
Betalbar skatt 142.000 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 181.000 203.000 260.000 369.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 217.000 224.000 638.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 1.132.000 955.000 932.000 1.663.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 2.930.000 2.403.000 2.317.000 2.716.000 1.843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.342.000 1.028.000 904.000 654.000 114.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 2 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 2 1.4 1.1
Soliditet 56.2 51.1 48.6 31.7 28.1
Resultatgrad 5.8 1.3 2.9 3.9 1.8
Rentedekningsgrad 5.8 2.1 3.5 4.7 2.6
Gjeldsgrad 0.8 1 1.1 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 21.9 7.8 15.4 15.7 10.9
Signatur
09.11.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRET, ELLER OM DETTE BESTÅR AV FLERE
MEDLEMMER - AV FORMANNEN ALENE ELLER AV 2 STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
PROKURA HVER FOR SEG
WINGAARD SIRI MERETE
ANDERSEN ESPEN ARNDT
ANDERSEN EYOLF ARNDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex