Alf A. Øverlis Vei 19 Borettslag
Juridisk navn:  Alf A. Øverlis Vei 19 Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75137000
Postboks 1013 Ranheimgata 3 Fax:
8602 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 919736348
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 8/29/2017
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Mobo Helgeland Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.92%
Resultat  
  
2.08%
Egenkapital  
  
29.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 269.000 289.000 278.000 18.000
Resultat: 49.000 48.000 58.000 8.000
Egenkapital: 213.000 164.000 116.000 58.000
Regnskap for  Alf A. Øverlis Vei 19 Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 269.000 289.000 278.000 18.000
Driftskostnader -117.000 -118.000 -105.000 -1.000
Driftsresultat 152.000 171.000 173.000 17.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -105.000 -126.000 -116.000 -9.000
Finans -102.000 -123.000 -116.000 -9.000
Resultat før skatt 49.000 48.000 58.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 49.000 48.000 58.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Sum omløpsmidler 221.000 168.000 117.000 62.000
Sum eiendeler 10.921.000 10.868.000 10.817.000 10.762.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 114.000 66.000 8.000
Sum egenkapital 213.000 164.000 116.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 1.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 10.921.000 10.868.000 10.817.000 10.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 269.000 289.000 278.000 18.000
Driftsinntekter 269.000 289.000 278.000 18.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -118.000 -105.000 -1.000
Driftskostnader -117.000 -118.000 -105.000 -1.000
Driftsresultat 152.000 171.000 173.000 17.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -105.000 -126.000 -116.000 -9.000
Finans -102.000 -123.000 -116.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 49.000 48.000 58.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 6.000 5.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 194.000 161.000 112.000 42.000
Sum omløpsmidler 221.000 168.000 117.000 62.000
Sum eiendeler 10.921.000 10.868.000 10.817.000 10.762.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 114.000 66.000 8.000
Sum egenkapital 213.000 164.000 116.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.700.000 10.700.000 10.700.000 10.700.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 1.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 1.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 10.921.000 10.868.000 10.817.000 10.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000 164.000 116.000 58.000
Likviditetsgrad 1 27.6 4 1 15.5
Likviditetsgrad 2 27.6 4 1 15.5
Soliditet 2.0 1.5 1.1 0.5
Resultatgrad 56.5 59.2 62.2 94.4
Rentedekningsgrad 1.4 1.4 1.5 1.9
Gjeldsgrad 50.3 65.3 92.3 184.6
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.6 1.6 0.2
Signatur
27.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex