Albi 1000 AS
Juridisk navn:  Albi 1000 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22282363
Nordstrandveien 62 Nordstrandveien 62 Fax: 22283532
1164 Oslo 1164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 836095782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/29/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kiwi Minidrift AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.89%
Resultat  
  
5.98%
Egenkapital  
  
1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.977.000 49.576.000 51.009.000 54.119.000 51.640.000
Resultat: 3.331.000 3.143.000 3.573.000 4.102.000 3.771.000
Egenkapital: 8.081.000 7.973.000 7.512.000 7.248.000 6.616.000
Regnskap for  Albi 1000 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.977.000 49.576.000 51.009.000 54.119.000 51.640.000
Driftskostnader -51.696.000 -46.483.000 -47.485.000 -50.072.000 -47.897.000
Driftsresultat 3.280.000 3.093.000 3.524.000 4.047.000 3.743.000
Finansinntekter 52.000 50.000 49.000 54.000 44.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -16.000
Finans 51.000 50.000 48.000 54.000 28.000
Resultat før skatt 3.331.000 3.143.000 3.573.000 4.102.000 3.771.000
Skattekostnad -724.000 -682.000 -809.000 -970.000 -925.000
Årsresultat 2.607.000 2.461.000 2.765.000 3.132.000 2.846.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.813.000 5.082.000 5.163.000 5.613.000 5.921.000
Sum omløpsmidler 5.038.000 9.859.000 9.854.000 9.859.000 8.320.000
Sum eiendeler 15.851.000 14.941.000 15.017.000 15.472.000 14.241.000
Sum opptjent egenkapital 7.981.000 7.873.000 7.412.000 7.148.000 6.516.000
Sum egenkapital 8.081.000 7.973.000 7.512.000 7.248.000 6.616.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 82.000 86.000 116.000 390.000
Sum kortsiktig gjeld 7.573.000 6.886.000 7.419.000 8.108.000 7.235.000
Sum gjeld og egenkapital 15.851.000 14.941.000 15.017.000 15.472.000 14.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.494.000 48.799.000 49.950.000 52.921.000 50.282.000
Andre inntekter 2.483.000 776.000 1.059.000 1.198.000 1.358.000
Driftsinntekter 54.977.000 49.576.000 51.009.000 54.119.000 51.640.000
Varekostnad -42.557.000 -37.920.000 -39.251.000 -41.610.000 -39.881.000
Lønninger -5.617.000 -5.724.000 -5.361.000 -5.382.000 -4.848.000
Avskrivning -562.000 -347.000 -449.000 -548.000 -474.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.960.000 -2.492.000 -2.424.000 -2.532.000 -2.694.000
Driftskostnader -51.696.000 -46.483.000 -47.485.000 -50.072.000 -47.897.000
Driftsresultat 3.280.000 3.093.000 3.524.000 4.047.000 3.743.000
Finansinntekter 52.000 50.000 49.000 54.000 44.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -16.000
Finans 51.000 50.000 48.000 54.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000
Årsresultat 2.607.000 2.461.000 2.765.000 3.132.000 2.846.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.643.000 3.745.000 3.847.000 3.949.000 4.051.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.750.000 917.000 896.000 1.244.000 1.450.000
Sum varige driftsmidler 10.393.000 4.662.000 4.743.000 5.193.000 5.501.000
Sum finansielle anleggsmidler 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Sum anleggsmidler 10.813.000 5.082.000 5.163.000 5.613.000 5.921.000
Varebeholdning 1.402.000 1.648.000 1.469.000 1.584.000 1.532.000
Kundefordringer 187.000 329.000 229.000 233.000 308.000
Andre fordringer 1.996.000 1.896.000 2.049.000 2.125.000 2.294.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.453.000 5.986.000 6.108.000 5.917.000 4.186.000
Sum omløpsmidler 5.038.000 9.859.000 9.854.000 9.859.000 8.320.000
Sum eiendeler 15.851.000 14.941.000 15.017.000 15.472.000 14.241.000
Sum opptjent egenkapital 7.981.000 7.873.000 7.412.000 7.148.000 6.516.000
Sum egenkapital 8.081.000 7.973.000 7.512.000 7.248.000 6.616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 197.000 82.000 86.000 116.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 197.000 82.000 86.000 116.000 390.000
Leverandørgjeld 1.689.000 1.450.000 1.557.000 1.788.000 1.830.000
Betalbar skatt 609.000 686.000 839.000 1.044.000 932.000
Skyldig offentlige avgifter 656.000 675.000 692.000 954.000 643.000
Utbytte -2.500.000 -2.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.119.000 2.074.000 1.830.000 1.822.000 3.831.000
Sum kortsiktig gjeld 7.573.000 6.886.000 7.419.000 8.108.000 7.235.000
Sum gjeld og egenkapital 15.851.000 14.941.000 15.017.000 15.472.000 14.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.535.000 2.973.000 2.435.000 1.751.000 1.085.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.4 1.3 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 1.1 1 0.9
Soliditet 51.0 53.4 5 46.8 46.5
Resultatgrad 6.0 6.2 6.9 7.5 7.2
Rentedekningsgrad 3.280.0 3 233.9
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.0 2 23.8 26.5 26.6
Signatur
26.02.2016
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex