Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Albatross Velferdsfond
Juridisk navn:  Albatross Velferdsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32285242
Postboks 483 Kirkegardsveien 45 Fax: 32285185
3605 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 965357599
Aksjekapital: 130 NOK
Etableringsdato: 12/31/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.32%
Resultat  
  
-77.87%
Egenkapital  
  
0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.576.000 1.571.000 1.415.000 1.323.000 1.413.000
Resultat: 83.000 375.000 160.000 204.000 -253.000
Egenkapital: 8.678.000 8.595.000 8.220.000 8.059.000 7.865.000
Regnskap for  Albatross Velferdsfond
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.576.000 1.571.000 1.415.000 1.323.000 1.413.000
Driftskostnader -2.969.000 -2.344.000 -2.480.000 -2.210.000 -3.313.000
Driftsresultat 84.000 378.000 158.000 200.000 -290.000
Finansinntekter 10.000 10.000 21.000 22.000 38.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -19.000 -18.000 -1.000
Finans -1.000 -3.000 2.000 4.000 37.000
Resultat før skatt 83.000 375.000 160.000 204.000 -253.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 83.000 375.000 160.000 204.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.481.000 7.499.000 7.540.000 7.542.000 4.920.000
Sum omløpsmidler 1.681.000 1.516.000 1.234.000 1.088.000 3.096.000
Sum eiendeler 9.162.000 9.015.000 8.774.000 8.630.000 8.016.000
Sum opptjent egenkapital 17.096.000 16.930.000 16.180.000 15.859.000 15.469.000
Sum egenkapital 8.678.000 8.595.000 8.220.000 8.059.000 7.865.000
Sum langsiktig gjeld 312.000 362.000 412.000 462.000 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 58.000 142.000 108.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 17.709.000 17.480.000 16.864.000 16.559.000 15.750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 16.000 22.000 1.000 1.000
Andre inntekter 3.142.000 3.126.000 2.808.000 2.644.000 2.825.000
Driftsinntekter 1.576.000 1.571.000 1.415.000 1.323.000 1.413.000
Varekostnad -1.295.000 -990.000 -1.181.000 -720.000 -1.149.000
Lønninger -441.000 -181.000 -297.000 -47.000 -35.000
Avskrivning -15.000 -42.000 -34.000 -33.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.218.000 -1.131.000 -968.000 -1.410.000 -2.035.000
Driftskostnader -2.969.000 -2.344.000 -2.480.000 -2.210.000 -3.313.000
Driftsresultat 84.000 378.000 158.000 200.000 -290.000
Finansinntekter 10.000 10.000 21.000 22.000 38.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -19.000 -18.000 -1.000
Finans -1.000 -3.000 2.000 4.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 83.000 375.000 160.000 204.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.942.000 14.942.000 14.942.000 14.942.000 9.632.000
Maskiner anlegg 15.000 31.000 48.000
Driftsløsøre 10.000 27.000 61.000 52.000 75.000
Sum varige driftsmidler 7.481.000 7.499.000 7.540.000 7.542.000 4.920.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.481.000 7.499.000 7.540.000 7.542.000 4.920.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 15.000 15.000 15.000
Andre fordringer 506.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.681.000 1.003.000 1.227.000 1.081.000 3.088.000
Sum omløpsmidler 1.681.000 1.516.000 1.234.000 1.088.000 3.096.000
Sum eiendeler 9.162.000 9.015.000 8.774.000 8.630.000 8.016.000
Sum opptjent egenkapital 17.096.000 16.930.000 16.180.000 15.859.000 15.469.000
Sum egenkapital 8.678.000 8.595.000 8.220.000 8.059.000 7.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 312.000 362.000 412.000 462.000 0
Leverandørgjeld 171.000 58.000 142.000 108.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 58.000 142.000 108.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 17.709.000 17.480.000 16.864.000 16.559.000 15.750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.510.000 1.458.000 1.092.000 980.000 2.945.000
Likviditetsgrad 1 9.8 26.1 8.7 10.1 20.5
Likviditetsgrad 2 9.8 26.1 8.7 10.1 20.5
Soliditet 94.7 95.3 93.7 93.4 98.1
Resultatgrad 5.3 24.1 11.2 15.1 -20.5
Rentedekningsgrad 7.6 29.1 8.3 11.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 1.0 4.3 2 2.6 -3.1
Signatur
12.07.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex