Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Akupunkturklinikken Molde As
Juridisk navn:  Akupunkturklinikken Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71215321
Postboks 2069 Lingedalsvegen 6 Fax:
6402 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 980349896
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.57%
Resultat  
  
-65.52%
Egenkapital  
  
0.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000 1.876.000
Resultat: 10.000 29.000 11.000 31.000 20.000
Egenkapital: 660.000 654.000 630.000 621.000 597.000
Regnskap for  Akupunkturklinikken Molde As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000 1.876.000
Driftskostnader -1.600.000 -1.998.000 -2.003.000 -1.689.000 -1.857.000
Driftsresultat 9.000 27.000 11.000 30.000 19.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 10.000 29.000 11.000 31.000 20.000
Skattekostnad -4.000 -7.000 -4.000 -7.000 -6.000
Årsresultat 6.000 22.000 7.000 24.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 222.000 239.000 288.000 118.000
Sum omløpsmidler 703.000 704.000 710.000 517.000 750.000
Sum eiendeler 882.000 926.000 949.000 805.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 554.000 530.000 521.000 497.000
Sum egenkapital 660.000 654.000 630.000 621.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 1.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 272.000 316.000 181.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 927.000 949.000 805.000 868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.572.000 2.027.000 2.014.000 1.714.000 1.876.000
Andre inntekter 38.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 1.610.000 2.027.000 2.014.000 1.718.000 1.876.000
Varekostnad -93.000 -210.000 -225.000 -271.000 -364.000
Lønninger -796.000 -1.048.000 -954.000 -814.000 -896.000
Avskrivning -42.000 -50.000 -49.000 -37.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -669.000 -690.000 -775.000 -567.000 -567.000
Driftskostnader -1.600.000 -1.998.000 -2.003.000 -1.689.000 -1.857.000
Driftsresultat 9.000 27.000 11.000 30.000 19.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 22.000 7.000 24.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 222.000 239.000 288.000 115.000
Sum varige driftsmidler 179.000 222.000 239.000 288.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 179.000 222.000 239.000 288.000 118.000
Varebeholdning 34.000 64.000 75.000 57.000 45.000
Kundefordringer 0 0 7.000 4.000 1.000
Andre fordringer 47.000 18.000 11.000 3.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 621.000 622.000 616.000 452.000 672.000
Sum omløpsmidler 703.000 704.000 710.000 517.000 750.000
Sum eiendeler 882.000 926.000 949.000 805.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 560.000 554.000 530.000 521.000 497.000
Sum egenkapital 660.000 654.000 630.000 621.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 1.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 7.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 1.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 26.000 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 9.000 4.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 71.000 81.000 61.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 191.000 231.000 119.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 272.000 316.000 181.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 927.000 949.000 805.000 868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 432.000 394.000 336.000 479.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.6 2 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 2 2.5 2.6
Soliditet 74.7 70.6 66.4 77.1 68.8
Resultatgrad 0.6 1.3 0.5 1.7 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.1 3.1 1.3 4 2.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex