Akershus Dekk & Bilpleie AS
Juridisk navn:  Akershus Dekk & Bilpleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63884700
Heiasvingen 41 Heiasvingen 41 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989594400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/24/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sigma Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.71%
Resultat  
  
-916.67%
Egenkapital  
  
-99.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.281.000 5.428.000 4.875.000 4.495.000 3.965.000
Resultat: -343.000 42.000 156.000 114.000 11.000
Egenkapital: 2.000 269.000 236.000 116.000 31.000
Regnskap for  Akershus Dekk & Bilpleie AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.281.000 5.428.000 4.875.000 4.495.000 3.965.000
Driftskostnader -5.626.000 -5.399.000 -4.719.000 -4.379.000 -3.943.000
Driftsresultat -345.000 28.000 155.000 117.000 22.000
Finansinntekter 3.000 16.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -13.000
Finans 2.000 15.000 1.000 -3.000 -11.000
Resultat før skatt -343.000 42.000 156.000 114.000 11.000
Skattekostnad 76.000 -9.000 -36.000 -29.000 -7.000
Årsresultat -268.000 33.000 120.000 85.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 369.000 399.000 191.000 278.000
Sum omløpsmidler 729.000 1.685.000 701.000 625.000 784.000
Sum eiendeler 1.134.000 2.054.000 1.100.000 816.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 169.000 136.000 16.000 -69.000
Sum egenkapital 2.000 269.000 236.000 116.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.133.000 1.784.000 864.000 699.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 1.135.000 2.053.000 1.100.000 815.000 1.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.281.000 5.428.000 4.875.000 4.495.000 3.965.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.281.000 5.428.000 4.875.000 4.495.000 3.965.000
Varekostnad -2.881.000 -3.003.000 -2.908.000 -2.779.000 -2.500.000
Lønninger -1.727.000 -1.483.000 -1.197.000 -925.000 -719.000
Avskrivning -116.000 -128.000 -93.000 -58.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -902.000 -785.000 -521.000 -617.000 -659.000
Driftskostnader -5.626.000 -5.399.000 -4.719.000 -4.379.000 -3.943.000
Driftsresultat -345.000 28.000 155.000 117.000 22.000
Finansinntekter 3.000 16.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -13.000
Finans 2.000 15.000 1.000 -3.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -268.000 33.000 120.000 85.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 18.000 4.000 40.000 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 335.000 351.000 395.000 151.000 209.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 335.000 351.000 395.000 151.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 405.000 369.000 399.000 191.000 278.000
Varebeholdning 161.000 156.000 166.000 184.000 286.000
Kundefordringer 455.000 338.000 215.000 154.000 102.000
Andre fordringer 23.000 0 3.000 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 1.191.000 317.000 287.000 383.000
Sum omløpsmidler 729.000 1.685.000 701.000 625.000 784.000
Sum eiendeler 1.134.000 2.054.000 1.100.000 816.000 1.062.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 169.000 136.000 16.000 -69.000
Sum egenkapital 2.000 269.000 236.000 116.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 42.000 41.000 70.000 37.000
Betalbar skatt 23.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 344.000 637.000 434.000 330.000 212.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 677.000 1.082.000 390.000 300.000 781.000
Sum kortsiktig gjeld 1.133.000 1.784.000 864.000 699.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 1.135.000 2.053.000 1.100.000 815.000 1.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -404.000 -99.000 -163.000 -74.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.6 0.6 0.5
Soliditet 0.2 13.1 21.5 14.2 2.9
Resultatgrad -6.5 0.5 3.2 2.6 0.6
Rentedekningsgrad -345.0 2 1 29.3 1.7
Gjeldsgrad 566.5 6.6 3.7 6 33.2
Total kapitalrentabilitet -30.1 2.1 14.3 14.5 2.3
Signatur
07.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex