Akershus Byggprosjektering AS
Juridisk navn:  Akershus Byggprosjektering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67078743
Vinsrud Gamleveien 315 Vinsrud Gamleveien 315 Fax:
1484 Hakadal 1484 Hakadal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 976810406
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1790.38%
Egenkapital  
  
42.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.000.000 0 0 0 0
Resultat: 879.000 -52.000 -33.000 -28.000 -48.000
Egenkapital: -1.211.000 -2.090.000 -2.037.000 -2.004.000 -1.976.000
Regnskap for  Akershus Byggprosjektering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.000.000 0 0 0 0
Driftskostnader -119.000 -14.000 -10.000 -11.000 -29.000
Driftsresultat 881.000 -14.000 -10.000 -11.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -39.000 -24.000 -18.000 -19.000
Finans -2.000 -39.000 -24.000 -18.000 -19.000
Resultat før skatt 879.000 -52.000 -33.000 -28.000 -48.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 879.000 -52.000 -33.000 -28.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 413.000 360.000 360.000 360.000 0
Sum eiendeler 413.000 360.000 360.000 360.000 0
Sum opptjent egenkapital -1.311.000 -2.190.000 -2.137.000 -2.104.000 -2.076.000
Sum egenkapital -1.211.000 -2.090.000 -2.037.000 -2.004.000 -1.976.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 562.000
Sum kortsiktig gjeld 1.623.000 2.450.000 2.397.000 2.364.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 360.000 360.000 360.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -14.000 -10.000 -11.000 -29.000
Driftskostnader -119.000 -14.000 -10.000 -11.000 -29.000
Driftsresultat 881.000 -14.000 -10.000 -11.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -39.000 -24.000 -18.000 -19.000
Finans -2.000 -39.000 -24.000 -18.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 879.000 -52.000 -33.000 -28.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 360.000 360.000 360.000 360.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 413.000 360.000 360.000 360.000 0
Sum eiendeler 413.000 360.000 360.000 360.000 0
Sum opptjent egenkapital -1.311.000 -2.190.000 -2.137.000 -2.104.000 -2.076.000
Sum egenkapital -1.211.000 -2.090.000 -2.037.000 -2.004.000 -1.976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 20.000 8.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 562.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.623.000 2.413.000 2.378.000 2.356.000 1.365.000
Sum kortsiktig gjeld 1.623.000 2.450.000 2.397.000 2.364.000 1.415.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 360.000 360.000 360.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.210.000 -2.090.000 -2.037.000 -2.004.000 -1.415.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet -293.9 -580.6 -565.8 -556.7
Resultatgrad 88.1
Rentedekningsgrad 440.5 -0.4 -0.4 -0.6 -1.5
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 213.8 -3.9 -2.8 -3.1
Signatur
22.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex