Akershus Bygg & Håndtverkservice As
Juridisk navn:  Akershus Bygg & Håndtverkservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fredrik Borgens Veg 32C Fredrik Borgens Veg 32C Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 917876452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hs Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.57%
Resultat  
  
53.41%
Egenkapital  
  
55.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.744.000 2.749.000 1.949.000 2.106.000 149.000
Resultat: 428.000 279.000 109.000 297.000 58.000
Egenkapital: 933.000 599.000 383.000 299.000 74.000
Regnskap for  Akershus Bygg & Håndtverkservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.744.000 2.749.000 1.949.000 2.106.000 149.000
Driftskostnader -4.311.000 -2.470.000 -1.839.000 -1.809.000 -92.000
Driftsresultat 433.000 278.000 109.000 297.000 58.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 0 0
Finans -5.000 0 -1.000 1.000 0
Resultat før skatt 428.000 279.000 109.000 297.000 58.000
Skattekostnad -94.000 -62.000 -25.000 -72.000 -14.000
Årsresultat 334.000 217.000 84.000 225.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 39.000 49.000 62.000 80.000
Sum omløpsmidler 1.425.000 931.000 672.000 584.000 70.000
Sum eiendeler 1.457.000 970.000 721.000 646.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 569.000 353.000 269.000 44.000
Sum egenkapital 933.000 599.000 383.000 299.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 369.000 336.000 345.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.457.000 969.000 721.000 646.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.886.000 2.607.000 1.949.000 2.106.000 149.000
Andre inntekter -142.000 142.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.744.000 2.749.000 1.949.000 2.106.000 149.000
Varekostnad -2.236.000 -954.000 -424.000 -446.000 0
Lønninger -1.510.000 -1.151.000 -1.100.000 -1.048.000 -3.000
Avskrivning -8.000 -10.000 -12.000 -18.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -557.000 -355.000 -303.000 -297.000 -77.000
Driftskostnader -4.311.000 -2.470.000 -1.839.000 -1.809.000 -92.000
Driftsresultat 433.000 278.000 109.000 297.000 58.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -7.000 0 -1.000 0 0
Finans -5.000 0 -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 334.000 217.000 84.000 225.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 80.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 39.000 49.000 62.000 0
Sum varige driftsmidler 32.000 39.000 49.000 62.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 39.000 49.000 62.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 358.000 205.000 112.000 64.000 0
Andre fordringer 14.000 29.000 40.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.053.000 698.000 520.000 520.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.425.000 931.000 672.000 584.000 70.000
Sum eiendeler 1.457.000 970.000 721.000 646.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 903.000 569.000 353.000 269.000 44.000
Sum egenkapital 933.000 599.000 383.000 299.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Leverandørgjeld 75.000 97.000 67.000 45.000 39.000
Betalbar skatt 95.000 63.000 25.000 74.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 213.000 106.000 143.000 131.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 103.000 101.000 95.000 0
Sum kortsiktig gjeld 523.000 369.000 336.000 345.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 1.457.000 969.000 721.000 646.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 902.000 562.000 336.000 239.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 2 1.7 1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.5 2 1.7 1
Soliditet 64.0 61.8 53.1 46.3 49.3
Resultatgrad 9.1 10.1 5.6 14.1 38.9
Rentedekningsgrad 61.9 1
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 29.9 28.7 15.1 46.1 38.7
Signatur
02.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex