Akershus Bygg Og Rehabilitering As
Juridisk navn:  Akershus Bygg Og Rehabilitering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831712
Postboks 924 Sentrum Fax: 22831712
0104 Oslo 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 995629801
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.75%
Resultat  
  
-122.07%
Egenkapital  
  
-34.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.158.000 10.330.000 167.000 255.000 3.005.000
Resultat: -160.000 725.000 47.000 -283.000 -309.000
Egenkapital: 260.000 396.000 -228.000 -275.000 8.000
Regnskap for  Akershus Bygg Og Rehabilitering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.158.000 10.330.000 167.000 255.000 3.005.000
Driftskostnader -4.315.000 -9.599.000 -118.000 -537.000 -3.314.000
Driftsresultat -156.000 732.000 49.000 -281.000 -309.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -1.000 -3.000 0
Finans -4.000 -7.000 -1.000 -3.000 1.000
Resultat før skatt -160.000 725.000 47.000 -283.000 -309.000
Skattekostnad 25.000 -101.000 0 0 63.000
Årsresultat -135.000 623.000 47.000 -283.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 629.000 1.000 26.000 0 0
Sum omløpsmidler 440.000 1.822.000 28.000 18.000 608.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.823.000 54.000 18.000 608.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 296.000 -328.000 -375.000 -92.000
Sum egenkapital 260.000 396.000 -228.000 -275.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 809.000 1.428.000 281.000 292.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.069.000 1.824.000 53.000 17.000 607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.158.000 10.160.000 167.000 255.000 3.005.000
Andre inntekter 0 170.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.158.000 10.330.000 167.000 255.000 3.005.000
Varekostnad -1.842.000 -6.547.000 0 -97.000 -2.113.000
Lønninger -1.574.000 -2.291.000 -68.000 -356.000 -1.025.000
Avskrivning -26.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -873.000 -761.000 -50.000 -84.000 -176.000
Driftskostnader -4.315.000 -9.599.000 -118.000 -537.000 -3.314.000
Driftsresultat -156.000 732.000 49.000 -281.000 -309.000
Finansinntekter 0 5.000 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -1.000 -3.000 0
Finans -4.000 -7.000 -1.000 -3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 623.000 47.000 -283.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 145.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 145.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 440.000 1.000 26.000 0 0
Sum anleggsmidler 629.000 1.000 26.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 397.000 0 0 182.000
Andre fordringer 201.000 1.175.000 11.000 10.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 250.000 17.000 7.000 57.000
Sum omløpsmidler 440.000 1.822.000 28.000 18.000 608.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.823.000 54.000 18.000 608.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 296.000 -328.000 -375.000 -92.000
Sum egenkapital 260.000 396.000 -228.000 -275.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 239.000 566.000 48.000 0 228.000
Betalbar skatt 20.000 101.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 367.000 30.000 11.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.000 393.000 203.000 281.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 809.000 1.428.000 281.000 292.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 1.069.000 1.824.000 53.000 17.000 607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -369.000 394.000 -253.000 -274.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0.1 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.1 0.1 1.1
Soliditet 24.3 21.7 -430.2 -1617.6 1.3
Resultatgrad -3.8 7.1 29.3 -110.2 -10.3
Rentedekningsgrad 6 4 -93.7
Gjeldsgrad 3.1 3.6 -1.2 -1.1 74.9
Total kapitalrentabilitet -14.6 40.4 92.5 -1652.9 -50.7
Signatur
19.04.2021
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.04.2021
Styrets leder eller daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex