Akershus Bygg As
Juridisk navn:  Akershus Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hiltonveien 13A Hiltonveien 13A Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 821608082
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bk Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
103.37%
Resultat  
  
396.67%
Egenkapital  
  
608.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.593.000 1.275.000
Resultat: 267.000 -90.000
Egenkapital: 173.000 -34.000
Regnskap for  Akershus Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.593.000 1.275.000
Driftskostnader -2.324.000 -1.365.000
Driftsresultat 269.000 -90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 267.000 -90.000
Skattekostnad -59.000 20.000
Årsresultat 207.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 70.000
Sum omløpsmidler 331.000 212.000
Sum eiendeler 439.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 143.000 -59.000
Sum egenkapital 173.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 263.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.593.000 1.275.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.593.000 1.275.000
Varekostnad -596.000 -476.000
Lønninger -1.210.000 -679.000
Avskrivning -11.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -507.000 -207.000
Driftskostnader -2.324.000 -1.365.000
Driftsresultat 269.000 -90.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 207.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 20.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 108.000 50.000
Sum varige driftsmidler 108.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 108.000 70.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 70.000
Andre fordringer 92.000 119.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 239.000 23.000
Sum omløpsmidler 331.000 212.000
Sum eiendeler 439.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 143.000 -59.000
Sum egenkapital 173.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0
Leverandørgjeld 39.000 76.000
Betalbar skatt 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 178.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7
Soliditet 39.4 -12.1
Resultatgrad 10.4 -7.1
Rentedekningsgrad 134.5
Gjeldsgrad 1.5 -9.3
Total kapitalrentabilitet 61.3 -31.9
Signatur
17.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex