Akershus Blikk As
Juridisk navn:  Akershus Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91835475
c/o Anne Kathrine Gaarder Tyristubbveien 11 c/o Anne Kathrine Gaarder Tyristubbveien 11 Fax:
0687 Oslo 687 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914137586
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/14/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wkregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.89%
Resultat  
  
-85.64%
Egenkapital  
  
39.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.608.000 4.567.000 3.815.000 2.391.000 2.068.000
Resultat: 140.000 975.000 826.000 29.000 -82.000
Egenkapital: 386.000 277.000 117.000 -163.000 -192.000
Regnskap for  Akershus Blikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.608.000 4.567.000 3.815.000 2.391.000 2.068.000
Driftskostnader -2.467.000 -3.591.000 -2.989.000 -2.362.000 -2.150.000
Driftsresultat 141.000 976.000 826.000 30.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 140.000 975.000 826.000 29.000 -82.000
Skattekostnad -31.000 -215.000 -147.000 0 0
Årsresultat 109.000 761.000 680.000 29.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 854.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Sum eiendeler 854.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 247.000 87.000 -193.000 -222.000
Sum egenkapital 386.000 277.000 117.000 -163.000 -192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 942.000 1.339.000 659.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.535.000 4.567.000 3.815.000 2.372.000 2.067.000
Andre inntekter 73.000 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 2.608.000 4.567.000 3.815.000 2.391.000 2.068.000
Varekostnad -528.000 -1.195.000 -863.000 -410.000 -329.000
Lønninger -1.174.000 -1.688.000 -1.336.000 -1.348.000 -1.164.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -765.000 -708.000 -790.000 -604.000 -657.000
Driftskostnader -2.467.000 -3.591.000 -2.989.000 -2.362.000 -2.150.000
Driftsresultat 141.000 976.000 826.000 30.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 0 0
Årsresultat 109.000 761.000 680.000 29.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 100.000 100.000 0 0
Kundefordringer 257.000 281.000 251.000 303.000 436.000
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 588.000 829.000 1.096.000 185.000 40.000
Sum omløpsmidler 854.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Sum eiendeler 854.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 247.000 87.000 -193.000 -222.000
Sum egenkapital 386.000 277.000 117.000 -163.000 -192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 8.000 36.000 34.000 33.000
Betalbar skatt 31.000 215.000 147.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 234.000 344.000 194.000 136.000
Utbytte -600.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 184.000 413.000 432.000 506.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 942.000 1.339.000 659.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 1.219.000 1.456.000 496.000 483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 387.000 277.000 117.000 -163.000 -192.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 1 0.8 0.7
Soliditet 45.3 22.7 8 -32.9 -39.8
Resultatgrad 5.4 21.4 21.7 1.3
Rentedekningsgrad 141.0 9 3
Gjeldsgrad 1.2 3.4 11.4 -3.5
Total kapitalrentabilitet 16.5 80.1 56.7 6
Signatur
11.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex