Akershus Biovarme As
Juridisk navn:  Akershus Biovarme As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Engervegen 150 Engervegen 150 Fax:
2030 Nannestad 2030 Nannestad
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 917744084
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
107.45%
Egenkapital  
  
33.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 829.000 829.000 829.000 760.000 0
Resultat: 195.000 94.000 111.000 270.000 -7.000
Egenkapital: 600.000 448.000 374.000 289.000 84.000
Regnskap for  Akershus Biovarme As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 829.000 829.000 829.000 760.000 0
Driftskostnader -552.000 -594.000 -577.000 -448.000 -7.000
Driftsresultat 277.000 235.000 252.000 311.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -85.000 -144.000 -144.000 -43.000 0
Finans -82.000 -140.000 -140.000 -42.000 0
Resultat før skatt 195.000 94.000 111.000 270.000 -7.000
Skattekostnad -43.000 -21.000 -26.000 -64.000 5.000
Årsresultat 152.000 74.000 85.000 205.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.717.000 3.035.000 3.341.000 3.674.000 4.655.000
Sum omløpsmidler 457.000 364.000 888.000 349.000 1.190.000
Sum eiendeler 3.174.000 3.399.000 4.229.000 4.023.000 5.845.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 362.000 289.000 203.000 -2.000
Sum egenkapital 600.000 448.000 374.000 289.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 2.474.000 2.888.000 3.744.000 3.610.000 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 63.000 110.000 124.000 5.761.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 3.398.000 4.228.000 4.022.000 5.844.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 829.000 829.000 829.000 760.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 829.000 829.000 829.000 760.000 0
Varekostnad -159.000 -175.000 -87.000 -113.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -336.000 -336.000 -333.000 -277.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -57.000 -83.000 -157.000 -58.000 -7.000
Driftskostnader -552.000 -594.000 -577.000 -448.000 -7.000
Driftsresultat 277.000 235.000 252.000 311.000 -7.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -85.000 -144.000 -144.000 -43.000 0
Finans -82.000 -140.000 -140.000 -42.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 74.000 85.000 205.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 14.000 0 0 5.000
Fast eiendom 2.675.000 3.008.000 3.341.000 3.674.000 4.650.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.685.000 3.021.000 3.341.000 3.674.000 4.650.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.717.000 3.035.000 3.341.000 3.674.000 4.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 69.000 155.000 69.000 0
Andre fordringer 0 12.000 0 1.082.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 295.000 721.000 280.000 108.000
Sum omløpsmidler 457.000 364.000 888.000 349.000 1.190.000
Sum eiendeler 3.174.000 3.399.000 4.229.000 4.023.000 5.845.000
Sum opptjent egenkapital 514.000 362.000 289.000 203.000 -2.000
Sum egenkapital 600.000 448.000 374.000 289.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.474.000 2.888.000 3.744.000 3.610.000 0
Leverandørgjeld 1.000 75.000 51.000 2.938.000
Betalbar skatt 61.000 36.000 35.000 49.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 27.000 0 24.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.824.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 63.000 110.000 124.000 5.761.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 3.398.000 4.228.000 4.022.000 5.844.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 356.000 301.000 778.000 225.000 -4.571.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.8 8.1 2.8 0.2
Likviditetsgrad 2 4.5 5.8 8.1 2.8 0.2
Soliditet 18.9 13.2 8.8 7.2 1.4
Resultatgrad 33.4 28.3 30.4 40.9
Rentedekningsgrad 3.3 1.6 1.8 7.2
Gjeldsgrad 4.3 6.6 10.3 12.9 68.6
Total kapitalrentabilitet 8.8 7 6.1 7.8 -0.1
Signatur
20.09.2016
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex