Akershus Bergsprengning As
Juridisk navn:  Akershus Bergsprengning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drøbakveien 181 Drøbakveien 181 Fax:
1433 Ås 1433 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 912305473
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 35.000 0 21.000 29.000
Resultat: -24.000 18.000 -19.000 1.000 8.000
Egenkapital: 48.000 72.000 55.000 73.000 73.000
Regnskap for  Akershus Bergsprengning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 35.000 0 21.000 29.000
Driftskostnader -24.000 -17.000 -19.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat -24.000 18.000 -19.000 1.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -24.000 18.000 -19.000 1.000 8.000
Skattekostnad 0 0 1.000 0 -2.000
Årsresultat -24.000 18.000 -19.000 1.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 40.000 43.000 57.000
Sum omløpsmidler 9.000 51.000 15.000 34.000 25.000
Sum eiendeler 48.000 90.000 55.000 77.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 42.000 25.000 43.000 43.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 55.000 73.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 0 3.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 90.000 55.000 77.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 35.000 0 20.000 29.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 0 35.000 0 21.000 29.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -3.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -17.000 -16.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -24.000 -17.000 -19.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat -24.000 18.000 -19.000 1.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 18.000 -19.000 1.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 39.000 40.000 40.000 50.000
Sum anleggsmidler 39.000 39.000 40.000 43.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 44.000 0 0 -1.000
Andre fordringer 0 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 8.000 11.000 34.000 26.000
Sum omløpsmidler 9.000 51.000 15.000 34.000 25.000
Sum eiendeler 48.000 90.000 55.000 77.000 82.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 42.000 25.000 43.000 43.000
Sum egenkapital 48.000 72.000 55.000 73.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 3.000
Leverandørgjeld 0 13.000 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000 0 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 0 3.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 90.000 55.000 77.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 33.000 15.000 31.000 17.000
Likviditetsgrad 1 2.8 11.3 3.1
Likviditetsgrad 2 0 2.8 0 11.3 3.1
Soliditet 1 8 1 94.8 86.9
Resultatgrad 51.4 4.8 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 -34.5 1.3 10.7
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex