Akershus Auto Bilverksted As
Juridisk navn:  Akershus Auto Bilverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90803765
Myrvangvegen 1 Myrvangvegen 1 Fax: 63845401
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 977455049
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.42%
Resultat  
  
104.56%
Egenkapital  
  
19.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 132.000 332.000 3.046.000 2.701.000
Resultat: 18.000 -395.000 -685.000 805.000 531.000
Egenkapital: 106.000 89.000 484.000 819.000 98.000
Regnskap for  Akershus Auto Bilverksted As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 132.000 332.000 3.046.000 2.701.000
Driftskostnader 8.000 -528.000 -1.013.000 -2.207.000 -2.119.000
Driftsresultat 18.000 -396.000 -681.000 839.000 582.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -4.000 -40.000 -56.000
Finans 0 -4.000 -35.000 -51.000
Resultat før skatt 18.000 -395.000 -685.000 805.000 531.000
Skattekostnad 0 81.000 -83.000 0
Årsresultat 18.000 -395.000 -335.000 721.000 531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 821.000 84.000 205.000 389.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.454.000 12.000 326.000 490.000 812.000
Sum eiendeler 2.275.000 96.000 531.000 879.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 -527.000 -132.000 203.000 -518.000
Sum egenkapital 106.000 89.000 484.000 819.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 2.168.000 8.000 48.000 60.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 97.000 532.000 879.000 873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 132.000 202.000 2.222.000 2.701.000
Andre inntekter 0 130.000 824.000 0
Driftsinntekter 10.000 132.000 332.000 3.046.000 2.701.000
Varekostnad 250.000 -198.000 -369.000 -1.601.000 -1.604.000
Lønninger -104.000 -437.000 -14.000 0
Avskrivning -145.000 -21.000 -51.000 -97.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -97.000 -205.000 -156.000 -495.000 -500.000
Driftskostnader 8.000 -528.000 -1.013.000 -2.207.000 -2.119.000
Driftsresultat 18.000 -396.000 -681.000 839.000 582.000
Finansinntekter 0 0 5.000 5.000
Finanskostnader 0 -4.000 -40.000 -56.000
Finans 0 -4.000 -35.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 -395.000 -335.000 721.000 531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 821.000 84.000 205.000 389.000 60.000
Sum varige driftsmidler 821.000 84.000 205.000 389.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 821.000 84.000 205.000 389.000 60.000
Varebeholdning 1.400.000 0 0 0 542.000
Kundefordringer 3.000 0 105.000 243.000
Andre fordringer 1.000 17.000 224.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 9.000 310.000 161.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.454.000 12.000 326.000 490.000 812.000
Sum eiendeler 2.275.000 96.000 531.000 879.000 872.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 -527.000 -132.000 203.000 -518.000
Sum egenkapital 106.000 89.000 484.000 819.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 261.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000
Leverandørgjeld 12.000 5.000 -1.000 273.000
Betalbar skatt 0 0 83.000 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -14.000 3.000 -22.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.170.000 9.000 41.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.168.000 8.000 48.000 60.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 2.274.000 97.000 532.000 879.000 873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -714.000 4.000 278.000 430.000 237.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.5 6.8 8.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 6.8 8.2 0.5
Soliditet 4.7 91.8 9 93.2 11.2
Resultatgrad 180.0 -205.1 27.5 21.5
Rentedekningsgrad -170.3 2 10.4
Gjeldsgrad 20.5 0.1 0.1 0.1 7.9
Total kapitalrentabilitet 0.8 -408.2 9 67.2
Signatur
23.04.2021
SIGNATUR
JEBENS ARILD
Prokurister
23.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex