Akershus Antirust As
Juridisk navn:  Akershus Antirust As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Urvassveien 14 Urvassveien 14 Fax:
1954 Setskog 1954 Setskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 920494587
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sigma Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.03%
Resultat  
  
-32.15%
Egenkapital  
  
38.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 732.000 595.000 390.000
Resultat: 211.000 311.000 210.000
Egenkapital: 595.000 430.000 187.000
Regnskap for  Akershus Antirust As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 732.000 595.000 390.000
Driftskostnader -520.000 -284.000 -180.000
Driftsresultat 211.000 311.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 211.000 311.000 210.000
Skattekostnad -46.000 -68.000 -47.000
Årsresultat 164.000 243.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 -16.000 -18.000
Sum omløpsmidler 765.000 615.000 300.000
Sum eiendeler 800.000 599.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 400.000 163.000
Sum egenkapital 595.000 430.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 169.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 599.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 721.000 595.000 390.000
Andre inntekter 11.000 0 0
Driftsinntekter 732.000 595.000 390.000
Varekostnad -189.000 -113.000 -89.000
Lønninger -142.000 0 0
Avskrivning -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -171.000 -91.000
Driftskostnader -520.000 -284.000 -180.000
Driftsresultat 211.000 311.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 164.000 243.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -20.000 -16.000 -18.000
Sum anleggsmidler 35.000 -16.000 -18.000
Varebeholdning 7.000 37.000 20.000
Kundefordringer 16.000 -2.000 -11.000
Andre fordringer 151.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 591.000 579.000 291.000
Sum omløpsmidler 765.000 615.000 300.000
Sum eiendeler 800.000 599.000 282.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 400.000 163.000
Sum egenkapital 595.000 430.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Leverandørgjeld 15.000 6.000 48.000
Betalbar skatt 44.000 68.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 22.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 72.000 0
Sum kortsiktig gjeld 203.000 169.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 599.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 562.000 446.000 205.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.6 3.2
Likviditetsgrad 2 3.7 3.4 2.9
Soliditet 74.4 71.8 66.3
Resultatgrad 28.8 52.3 53.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.4 51.9 74.5
Signatur
06.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex