Ah Grova As
Juridisk navn:  Ah Grova As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993595799
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
-21.38%
Egenkapital  
  
8.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.680.000 1.629.000 1.737.000 1.470.000 1.658.000
Resultat: 831.000 1.057.000 1.285.000 869.000 957.000
Egenkapital: 3.189.000 2.931.000 7.115.000 6.136.000 5.481.000
Regnskap for  Ah Grova As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.680.000 1.629.000 1.737.000 1.470.000 1.658.000
Driftskostnader -705.000 -460.000 -424.000 -466.000 -514.000
Driftsresultat 975.000 1.169.000 1.313.000 1.003.000 1.145.000
Finansinntekter 16.000 7.000 7.000 31.000 40.000
Finanskostnader -160.000 -120.000 -34.000 -165.000 -227.000
Finans -144.000 -113.000 -27.000 -134.000 -187.000
Resultat før skatt 831.000 1.057.000 1.285.000 869.000 957.000
Skattekostnad -183.000 -241.000 -306.000 -214.000 -253.000
Årsresultat 648.000 816.000 979.000 655.000 704.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.900.000 7.178.000 7.455.000 7.733.000 8.010.000
Sum omløpsmidler 1.482.000 6.094.000 699.000 933.000 3.983.000
Sum eiendeler 8.382.000 13.272.000 8.154.000 8.666.000 11.993.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.114.000 5.298.000 4.318.000 3.664.000
Sum egenkapital 3.189.000 2.931.000 7.115.000 6.136.000 5.481.000
Sum langsiktig gjeld 4.167.000 4.678.000 64.000 1.771.000 6.242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 5.663.000 975.000 759.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 8.383.000 13.272.000 8.154.000 8.665.000 11.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.658.000
Andre inntekter 1.680.000 1.629.000 1.737.000 1.470.000 0
Driftsinntekter 1.680.000 1.629.000 1.737.000 1.470.000 1.658.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -277.000 -277.000 -277.000 -277.000 -283.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -19.000
Andre driftskostnader -428.000 -183.000 -147.000 -189.000 -212.000
Driftskostnader -705.000 -460.000 -424.000 -466.000 -514.000
Driftsresultat 975.000 1.169.000 1.313.000 1.003.000 1.145.000
Finansinntekter 16.000 7.000 7.000 31.000 40.000
Finanskostnader -160.000 -120.000 -34.000 -165.000 -227.000
Finans -144.000 -113.000 -27.000 -134.000 -187.000
Konsernbidrag -390.000 -5.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 648.000 816.000 979.000 655.000 704.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.900.000 7.178.000 7.455.000 7.733.000 8.010.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.900.000 7.178.000 7.455.000 7.733.000 8.010.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.900.000 7.178.000 7.455.000 7.733.000 8.010.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 420.000 407.000 401.000 401.000 0
Andre fordringer 500.000 5.000.000 0 11.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 562.000 687.000 298.000 521.000 3.974.000
Sum omløpsmidler 1.482.000 6.094.000 699.000 933.000 3.983.000
Sum eiendeler 8.382.000 13.272.000 8.154.000 8.666.000 11.993.000
Sum opptjent egenkapital 1.372.000 1.114.000 5.298.000 4.318.000 3.664.000
Sum egenkapital 3.189.000 2.931.000 7.115.000 6.136.000 5.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 53.000 64.000 71.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.167.000 4.678.000 64.000 1.771.000 6.242.000
Leverandørgjeld 23.000 4.000 261.000 1.000 0
Betalbar skatt 84.000 251.000 313.000 217.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 920.000 5.407.000 401.000 540.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 5.663.000 975.000 759.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 8.383.000 13.272.000 8.154.000 8.665.000 11.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 431.000 -276.000 174.000 3.713.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.7 1.2 14.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.7 1.2 14.8
Soliditet 3 22.1 87.3 70.8 45.7
Resultatgrad 5 71.8 75.6 68.2 69.1
Rentedekningsgrad 6.1 9.7 38.6 6.1 5.2
Gjeldsgrad 1.6 3.5 0.1 0.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.8 8.9 16.2 11.9 9.9
Signatur
11.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex