Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agendec As
Juridisk navn:  Agendec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51889900
Langflåtveien 29 Langflåtveien 29 Fax: 51889909
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 938806888
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/29/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.97%
Resultat  
  
159.25%
Egenkapital  
  
1766.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.881.000 3.000.000 2.998.000 3.522.000 3.121.000
Resultat: 205.000 -346.000 -642.000 -271.000 109.000
Egenkapital: 150.000 -9.000 261.000 771.000 893.000
Regnskap for  Agendec As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.881.000 3.000.000 2.998.000 3.522.000 3.121.000
Driftskostnader -2.668.000 -3.335.000 -3.634.000 -3.794.000 -3.012.000
Driftsresultat 213.000 -336.000 -636.000 -272.000 109.000
Finansinntekter 0 0 1.000 -1.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -6.000 0 0
Finans -8.000 -10.000 -6.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 205.000 -346.000 -642.000 -271.000 109.000
Skattekostnad -46.000 76.000 133.000 148.000 43.000
Årsresultat 159.000 -270.000 -509.000 -122.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 811.000 857.000 789.000 671.000 537.000
Sum omløpsmidler 123.000 90.000 266.000 759.000 1.108.000
Sum eiendeler 934.000 947.000 1.055.000 1.430.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -129.000 141.000 651.000 773.000
Sum egenkapital 150.000 -9.000 261.000 771.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 784.000 956.000 794.000 660.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 947.000 1.055.000 1.431.000 1.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.881.000 3.000.000 1.071.000 1.078.000 1.223.000
Andre inntekter 0 1.927.000 2.444.000 1.898.000
Driftsinntekter 2.881.000 3.000.000 2.998.000 3.522.000 3.121.000
Varekostnad -415.000 -352.000 -357.000 -310.000 -337.000
Lønninger -1.736.000 -2.421.000 -2.691.000 -2.749.000 -2.047.000
Avskrivning -8.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -554.000 -572.000 -721.000 -614.000
Driftskostnader -2.668.000 -3.335.000 -3.634.000 -3.794.000 -3.012.000
Driftsresultat 213.000 -336.000 -636.000 -272.000 109.000
Finansinntekter 0 0 1.000 -1.000
Finanskostnader -8.000 -10.000 -6.000 0 0
Finans -8.000 -10.000 -6.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000
Årsresultat 159.000 -270.000 -509.000 -122.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 811.000 857.000 781.000 648.000 500.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 8.000 23.000 37.000
Sum varige driftsmidler 0 8.000 23.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 811.000 857.000 789.000 671.000 537.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 9.000 187.000 84.000 363.000
Andre fordringer 31.000 8.000 3.000 560.000 448.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 73.000 76.000 115.000 297.000
Sum omløpsmidler 123.000 90.000 266.000 759.000 1.108.000
Sum eiendeler 934.000 947.000 1.055.000 1.430.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 -129.000 141.000 651.000 773.000
Sum egenkapital 150.000 -9.000 261.000 771.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 308.000 330.000 268.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 173.000 182.000 57.000 161.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 173.000 199.000 128.000 174.000
Utbytte 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 220.000 271.000 270.000 371.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 784.000 956.000 794.000 660.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 934.000 947.000 1.055.000 1.431.000 1.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -661.000 -866.000 -528.000 99.000 355.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.3 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 1.1 1.5
Soliditet 16.1 24.7 53.9 54.3
Resultatgrad 7.4 -11.2 -21.2 -7.7 3.5
Rentedekningsgrad 26.6 -33.6
Gjeldsgrad 5.2 -106.2 3 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 22.8 -35.5 -60.3 -18.9 6.6
Signatur
15.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex