Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Linjerydding As
Juridisk navn:  Agder Linjerydding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37400999
Fjordbygdveien 615 Fjordbygdveien 615 Fax:
4985 Vegårshei 4985 Vegårshei
Fylke: Kommune:
Agder Vegårshei
Org.nr: 989996495
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/19/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.36%
Resultat  
  
-45.62%
Egenkapital  
  
-5.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.269.000 16.012.000 19.853.000 19.490.000 14.044.000
Resultat: 1.149.000 2.113.000 2.296.000 264.000 1.210.000
Egenkapital: 1.969.000 2.074.000 2.074.000 304.000 2.004.000
Regnskap for  Agder Linjerydding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.269.000 16.012.000 19.853.000 19.490.000 14.044.000
Driftskostnader -7.146.000 -13.905.000 -17.540.000 -19.223.000 -12.825.000
Driftsresultat 1.123.000 2.107.000 2.312.000 267.000 1.220.000
Finansinntekter 31.000 17.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -17.000 -4.000 -12.000
Finans 26.000 7.000 -17.000 -2.000 -11.000
Resultat før skatt 1.149.000 2.113.000 2.296.000 264.000 1.210.000
Skattekostnad -254.000 -465.000 -526.000 -62.000 -301.000
Årsresultat 895.000 1.648.000 1.770.000 202.000 909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 32.000 217.000 677.000 827.000
Sum omløpsmidler 5.134.000 7.114.000 7.575.000 6.325.000 4.340.000
Sum eiendeler 5.147.000 7.146.000 7.792.000 7.002.000 5.167.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.972.000 226.000 202.000 1.902.000
Sum egenkapital 1.969.000 2.074.000 2.074.000 304.000 2.004.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 25.000 35.000 30.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 3.160.000 5.047.000 5.683.000 6.667.000 3.015.000
Sum gjeld og egenkapital 5.146.000 7.146.000 7.791.000 7.001.000 5.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.134.000 16.012.000 18.442.000 19.490.000 13.788.000
Andre inntekter 135.000 0 1.411.000 0 256.000
Driftsinntekter 8.269.000 16.012.000 19.853.000 19.490.000 14.044.000
Varekostnad -1.928.000 -7.302.000 -11.651.000 -11.811.000 -8.727.000
Lønninger -3.921.000 -4.154.000 -1.886.000 -2.622.000 -1.359.000
Avskrivning -19.000 -25.000 -25.000 -87.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.278.000 -2.424.000 -3.978.000 -4.703.000 -2.645.000
Driftskostnader -7.146.000 -13.905.000 -17.540.000 -19.223.000 -12.825.000
Driftsresultat 1.123.000 2.107.000 2.312.000 267.000 1.220.000
Finansinntekter 31.000 17.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -17.000 -4.000 -12.000
Finans 26.000 7.000 -17.000 -2.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 -1.745.000 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.648.000 0 -1.902.000 0
Årsresultat 895.000 1.648.000 1.770.000 202.000 909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 32.000 56.000 176.000 235.000
Sum varige driftsmidler 13.000 32.000 56.000 176.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 161.000 501.000 592.000
Sum anleggsmidler 13.000 32.000 217.000 677.000 827.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.046.000 1.529.000 5.323.000 5.864.000 2.600.000
Andre fordringer 556.000 0 170.000 200.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.532.000 5.585.000 336.000 261.000 1.573.000
Sum omløpsmidler 5.134.000 7.114.000 7.575.000 6.325.000 4.340.000
Sum eiendeler 5.147.000 7.146.000 7.792.000 7.002.000 5.167.000
Sum opptjent egenkapital 1.867.000 1.972.000 226.000 202.000 1.902.000
Sum egenkapital 1.969.000 2.074.000 2.074.000 304.000 2.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 25.000 35.000 30.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 514.000 521.000 521.000 694.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 25.000 35.000 30.000 147.000
Leverandørgjeld 498.000 818.000 2.185.000 5.340.000 2.514.000
Betalbar skatt 261.000 475.000 0 75.000 260.000
Skyldig offentlige avgifter 446.000 1.195.000 1.054.000 314.000 82.000
Utbytte -1.000.000 -1.648.000 0 -1.902.000 0
Annen kortsiktig gjeld 440.000 389.000 1.922.000 244.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 3.160.000 5.047.000 5.683.000 6.667.000 3.015.000
Sum gjeld og egenkapital 5.146.000 7.146.000 7.791.000 7.001.000 5.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.974.000 2.067.000 1.892.000 -342.000 1.325.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.3 0.9 1.4
Soliditet 38.3 2 26.6 4.3 38.8
Resultatgrad 13.6 13.2 11.6 1.4 8.7
Rentedekningsgrad 224.6 210.7 1 66.8 101.7
Gjeldsgrad 1.6 2.4 2.8 2 1.6
Total kapitalrentabilitet 22.4 29.7 29.7 3.8 23.6
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP ELLER STYRELEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
25.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex