Agder Bokholderi As
Juridisk navn:  Agder Bokholderi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37962648
Fiboveien 2B Halshaug terrasse 14D Fax: 37962647
4580 Lyngdal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 956132398
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/22/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: birketveit varehandel as
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.55%
Resultat  
  
-41.67%
Egenkapital  
  
16.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 206.000 310.000 241.000 286.000 854.000
Resultat: 49.000 84.000 54.000 106.000 313.000
Egenkapital: 274.000 236.000 175.000 143.000 62.000
Regnskap for  Agder Bokholderi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 206.000 310.000 241.000 286.000 854.000
Driftskostnader -157.000 -226.000 -187.000 -179.000 -542.000
Driftsresultat 49.000 84.000 54.000 106.000 313.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 49.000 84.000 54.000 106.000 313.000
Skattekostnad -11.000 -23.000 -22.000 -25.000 -86.000
Årsresultat 38.000 61.000 32.000 81.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 314.000 331.000 218.000 285.000 453.000
Sum eiendeler 314.000 331.000 218.000 285.000 453.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 206.000 145.000 113.000 32.000
Sum egenkapital 274.000 236.000 175.000 143.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 95.000 43.000 143.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 331.000 218.000 286.000 453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 206.000 310.000 241.000 286.000 854.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 206.000 310.000 241.000 286.000 854.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -85.000 -95.000 -48.000 -71.000 -367.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -131.000 -139.000 -108.000 -175.000
Driftskostnader -157.000 -226.000 -187.000 -179.000 -542.000
Driftsresultat 49.000 84.000 54.000 106.000 313.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000
Årsresultat 38.000 61.000 32.000 81.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 85.000 51.000 168.000 271.000
Andre fordringer 41.000 52.000 54.000 52.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 195.000 113.000 66.000 123.000
Sum omløpsmidler 314.000 331.000 218.000 285.000 453.000
Sum eiendeler 314.000 331.000 218.000 285.000 453.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 206.000 145.000 113.000 32.000
Sum egenkapital 274.000 236.000 175.000 143.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 20.000 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 23.000 22.000 25.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 22.000 12.000 28.000 50.000
Utbytte 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 13.000 30.000 9.000 89.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 95.000 43.000 143.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 331.000 218.000 286.000 453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 236.000 175.000 142.000 62.000
Likviditetsgrad 1 7.9 3.5 5.1 2 1.2
Likviditetsgrad 2 7.9 3.5 5.1 2 1.2
Soliditet 87.3 71.3 80.3 5 13.7
Resultatgrad 23.8 27.1 22.4 37.1 36.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.2 1 6.3
Total kapitalrentabilitet 15.6 25.4 24.8 37.1 69.1
Signatur
05.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex