Agder Boat AS
Juridisk navn:  Agder Boat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90612834
Sømsveien 183 Sømsveien 183 Fax: 37098311
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 986274693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/14/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.13%
Resultat  
  
-101.61%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.242.000 7.738.000 5.216.000 3.485.000 3.394.000
Resultat: -9.000 558.000 -865.000 342.000 -409.000
Egenkapital: 2.123.000 2.132.000 1.574.000 2.438.000 2.097.000
Regnskap for  Agder Boat AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.242.000 7.738.000 5.216.000 3.485.000 3.394.000
Driftskostnader -13.224.000 -7.129.000 -6.059.000 -3.095.000 -3.764.000
Driftsresultat 19.000 608.000 -844.000 389.000 -370.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -51.000 -22.000 -48.000 -41.000
Finans -28.000 -51.000 -21.000 -47.000 -39.000
Resultat før skatt -9.000 558.000 -865.000 342.000 -409.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 558.000 -865.000 342.000 -409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 949.000 627.000 197.000 212.000 297.000
Sum omløpsmidler 3.499.000 4.758.000 2.718.000 3.067.000 2.719.000
Sum eiendeler 4.448.000 5.385.000 2.915.000 3.279.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 1.932.000 1.374.000 2.238.000 1.897.000
Sum egenkapital 2.123.000 2.132.000 1.574.000 2.438.000 2.097.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.326.000 3.254.000 1.341.000 841.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 5.386.000 2.915.000 3.279.000 3.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.236.000 7.653.000 5.216.000 3.485.000 3.394.000
Andre inntekter 6.000 86.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.242.000 7.738.000 5.216.000 3.485.000 3.394.000
Varekostnad -9.627.000 -7.611.000 -5.044.000 -2.056.000 -2.331.000
Lønninger -863.000 -744.000 -495.000 -465.000 -720.000
Avskrivning -36.000 -16.000 -15.000 -77.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.220.000 -980.000 -505.000 -497.000 -632.000
Driftskostnader -13.224.000 -7.129.000 -6.059.000 -3.095.000 -3.764.000
Driftsresultat 19.000 608.000 -844.000 389.000 -370.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -51.000 -22.000 -48.000 -41.000
Finans -28.000 -51.000 -21.000 -47.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 558.000 -865.000 342.000 -409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 599.000 105.000 24.000 39.000 116.000
Sum varige driftsmidler 599.000 105.000 24.000 39.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 523.000 173.000 173.000 181.000
Sum anleggsmidler 949.000 627.000 197.000 212.000 297.000
Varebeholdning 3.121.000 4.599.000 2.377.000 2.847.000 2.429.000
Kundefordringer 32.000 121.000 313.000 172.000 285.000
Andre fordringer 6.000 12.000 12.000 34.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 26.000 15.000 14.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.499.000 4.758.000 2.718.000 3.067.000 2.719.000
Sum eiendeler 4.448.000 5.385.000 2.915.000 3.279.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 1.932.000 1.374.000 2.238.000 1.897.000
Sum egenkapital 2.123.000 2.132.000 1.574.000 2.438.000 2.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 619.000 27.000 115.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 792.000 1.825.000 1.040.000 379.000 149.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 281.000 56.000 126.000 79.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.253.000 755.000 148.000 267.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 2.326.000 3.254.000 1.341.000 841.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 5.386.000 2.915.000 3.279.000 3.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.173.000 1.504.000 1.377.000 2.226.000 1.800.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 2 3.6 3
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.3 0.3 0.3
Soliditet 47.7 39.6 5 74.4 69.5
Resultatgrad 0.1 7.9 -16.2 11.2 -10.9
Rentedekningsgrad 0.7 11.9 -38.4 8.1
Gjeldsgrad 1.1 1.5 0.9 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 11.3 -28.9 11.9 -12.2
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex