Agder Bil AS
Juridisk navn:  Agder Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005120
Postboks 1509 Stoa Frolandsveien 14 Fax: 37026233
4856 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 978634737
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
100.31%
Resultat  
  
292.54%
Egenkapital  
  
22.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 155.514.000 77.636.000 109.972.000 139.967.000 108.928.000
Resultat: 7.839.000 1.997.000 4.089.000 6.417.000 4.725.000
Egenkapital: 11.554.000 9.444.000 7.886.000 7.745.000 5.874.000
Regnskap for  Agder Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 155.514.000 77.636.000 109.972.000 139.967.000 108.928.000
Driftskostnader -147.562.000 -75.581.000 -105.911.000 -133.575.000 -104.226.000
Driftsresultat 7.952.000 2.055.000 4.060.000 6.391.000 4.702.000
Finansinntekter 24.000 65.000 37.000 30.000 38.000
Finanskostnader -137.000 -123.000 -9.000 -4.000 -16.000
Finans -113.000 -58.000 28.000 26.000 22.000
Resultat før skatt 7.839.000 1.997.000 4.089.000 6.417.000 4.725.000
Skattekostnad -1.729.000 -439.000 -948.000 -1.546.000 -1.184.000
Årsresultat 6.110.000 1.558.000 3.141.000 4.871.000 3.540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.207.000 1.210.000 999.000 553.000 395.000
Sum omløpsmidler 32.502.000 25.452.000 19.168.000 20.599.000 21.970.000
Sum eiendeler 33.709.000 26.662.000 20.167.000 21.152.000 22.365.000
Sum opptjent egenkapital 10.564.000 8.454.000 6.896.000 6.755.000 4.884.000
Sum egenkapital 11.554.000 9.444.000 7.886.000 7.745.000 5.874.000
Sum langsiktig gjeld 1.241.000 2.181.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.914.000 15.038.000 12.281.000 13.407.000 16.491.000
Sum gjeld og egenkapital 33.709.000 26.663.000 20.167.000 21.152.000 22.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.584.000 76.744.000 108.952.000 139.120.000 107.695.000
Andre inntekter 1.930.000 892.000 1.020.000 847.000 1.233.000
Driftsinntekter 155.514.000 77.636.000 109.972.000 139.967.000 108.928.000
Varekostnad -130.569.000 -59.816.000 -90.505.000 -116.772.000 -88.521.000
Lønninger -11.993.000 -10.875.000 -10.636.000 -11.738.000 -10.687.000
Avskrivning -255.000 -140.000 -109.000 -54.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.745.000 -4.750.000 -4.661.000 -5.011.000 -4.986.000
Driftskostnader -147.562.000 -75.581.000 -105.911.000 -133.575.000 -104.226.000
Driftsresultat 7.952.000 2.055.000 4.060.000 6.391.000 4.702.000
Finansinntekter 24.000 65.000 37.000 30.000 38.000
Finanskostnader -137.000 -123.000 -9.000 -4.000 -16.000
Finans -113.000 -58.000 28.000 26.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 6.110.000 1.558.000 3.141.000 4.871.000 3.540.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 237.000 78.000 115.000 112.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 970.000 1.036.000 760.000 423.000 299.000
Driftsløsøre 96.000 124.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 970.000 1.132.000 884.000 441.000 324.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.207.000 1.210.000 999.000 553.000 395.000
Varebeholdning 24.610.000 19.573.000 13.647.000 15.043.000 16.472.000
Kundefordringer 2.658.000 953.000 2.073.000 1.715.000 4.258.000
Andre fordringer 783.000 300.000 234.000 348.000 745.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.452.000 4.627.000 3.214.000 3.492.000 495.000
Sum omløpsmidler 32.502.000 25.452.000 19.168.000 20.599.000 21.970.000
Sum eiendeler 33.709.000 26.662.000 20.167.000 21.152.000 22.365.000
Sum opptjent egenkapital 10.564.000 8.454.000 6.896.000 6.755.000 4.884.000
Sum egenkapital 11.554.000 9.444.000 7.886.000 7.745.000 5.874.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.735.000 7.741.000 4.413.000 0 4.088.000
Sum langsiktig gjeld 1.241.000 2.181.000 0 0 0
Leverandørgjeld 3.368.000 2.058.000 1.510.000 5.016.000 3.608.000
Betalbar skatt 1.889.000 402.000 951.000 1.586.000 1.197.000
Skyldig offentlige avgifter 765.000 1.261.000 1.286.000 2.013.000 1.648.000
Utbytte -4.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.157.000 3.576.000 1.121.000 1.792.000 2.951.000
Sum kortsiktig gjeld 20.914.000 15.038.000 12.281.000 13.407.000 16.491.000
Sum gjeld og egenkapital 33.709.000 26.663.000 20.167.000 21.152.000 22.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.588.000 10.414.000 6.887.000 7.192.000 5.479.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Soliditet 34.3 35.4 39.1 36.6 26.3
Resultatgrad 5.1 2.6 3.7 4.6 4.3
Rentedekningsgrad 58.0 16.7 451.1 1597.8 293.9
Gjeldsgrad 1.9 1.8 1.6 1.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 23.7 8 20.3 30.4 21.2
Signatur
27.06.2012
STYRETS LEDER ALENE, ELLER DAGLIG
LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex