Agder Betongservice As
Juridisk navn:  Agder Betongservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kremlestubben 8 Kremlestubben 8 Fax:
4824 Bjorbekk 4824 Bjorbekk
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 924881194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/27/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 306.000
Resultat: 126.000
Egenkapital: 120.000
Regnskap for  Agder Betongservice As
Resultat 2020
Driftsinntekter 306.000
Driftskostnader -178.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 126.000
Skattekostnad -26.000
Årsresultat 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000
Sum omløpsmidler 132.000
Sum eiendeler 255.000
Sum opptjent egenkapital 100.000
Sum egenkapital 120.000
Sum langsiktig gjeld 63.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 306.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 306.000
Varekostnad -61.000
Lønninger -3.000
Avskrivning -13.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -101.000
Driftskostnader -178.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 123.000
Sum varige driftsmidler 123.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 123.000
Varebeholdning
Kundefordringer 79.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 51.000
Sum omløpsmidler 132.000
Sum eiendeler 255.000
Sum opptjent egenkapital 100.000
Sum egenkapital 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 63.000
Leverandørgjeld 26.000
Betalbar skatt 20.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 15.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000
Sum gjeld og egenkapital 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 47.2
Resultatgrad 41.8
Rentedekningsgrad 64.0
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 50.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex