Agder Bemanning As
Juridisk navn:  Agder Bemanning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bråvannskleiva 6 Bråvannskleiva 6 Fax:
4624 Kristiansand S 4624 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919880406
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.31%
Resultat  
  
96.03%
Egenkapital  
  
130.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.464.000 1.292.000 561.000 187.000
Resultat: 247.000 126.000 85.000 31.000
Egenkapital: 339.000 147.000 118.000 53.000
Regnskap for  Agder Bemanning As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.464.000 1.292.000 561.000 187.000
Driftskostnader -1.219.000 -1.167.000 -476.000 -156.000
Driftsresultat 245.000 125.000 85.000 31.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 247.000 126.000 85.000 31.000
Skattekostnad -54.000 -28.000 -19.000 -7.000
Årsresultat 192.000 98.000 65.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 780.000 459.000 313.000 138.000
Sum eiendeler 780.000 459.000 313.000 138.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 117.000 88.000 23.000
Sum egenkapital 339.000 147.000 118.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 440.000 312.000 195.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 459.000 313.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.464.000 1.292.000 561.000 187.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.464.000 1.292.000 561.000 187.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.007.000 -968.000 -373.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -199.000 -103.000 -19.000
Driftskostnader -1.219.000 -1.167.000 -476.000 -156.000
Driftsresultat 245.000 125.000 85.000 31.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -70.000 0 0
Årsresultat 192.000 98.000 65.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 195.000 126.000 137.000 5.000
Andre fordringer 36.000 9.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 549.000 324.000 159.000 133.000
Sum omløpsmidler 780.000 459.000 313.000 138.000
Sum eiendeler 780.000 459.000 313.000 138.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 117.000 88.000 23.000
Sum egenkapital 339.000 147.000 118.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 62.000 13.000 15.000 11.000
Betalbar skatt 54.000 28.000 19.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 229.000 110.000 126.000 44.000
Utbytte -70.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 91.000 34.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 312.000 195.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 779.000 459.000 313.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 147.000 118.000 53.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.6 1.6
Soliditet 43.5 3 37.7 38.4
Resultatgrad 16.7 9.7 15.2 16.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2.1 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 31.6 27.5 27.2 22.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex