Agder Anleggsenter As
Juridisk navn:  Agder Anleggsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92117000
Mjåvannsvegen 125 Mjåvannsvegen 125 Fax:
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 915724353
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 7/6/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Sør-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.05%
Resultat  
  
116.37%
Egenkapital  
  
34.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 450.521.000 285.051.000 218.982.000 210.921.000 110.144.000
Resultat: 21.150.000 9.775.000 9.185.000 12.368.000 6.390.000
Egenkapital: 32.409.000 24.141.000 16.659.000 9.591.000 5.212.000
Regnskap for  Agder Anleggsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 450.521.000 285.051.000 218.982.000 210.921.000 110.144.000
Driftskostnader -424.157.000 -272.135.000 -208.919.000 -197.152.000 -103.048.000
Driftsresultat 26.363.000 12.915.000 10.062.000 13.769.000 7.095.000
Finansinntekter 820.000 1.683.000 664.000 214.000 156.000
Finanskostnader -6.034.000 -4.823.000 -1.541.000 -1.615.000 -860.000
Finans -5.214.000 -3.140.000 -877.000 -1.401.000 -704.000
Resultat før skatt 21.150.000 9.775.000 9.185.000 12.368.000 6.390.000
Skattekostnad -4.682.000 -1.857.000 -2.117.000 -2.989.000 -1.630.000
Årsresultat 16.468.000 7.918.000 7.068.000 9.379.000 4.760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.643.000 83.891.000 4.049.000 1.494.000 1.270.000
Sum omløpsmidler 168.243.000 100.257.000 96.546.000 59.080.000 32.043.000
Sum eiendeler 248.886.000 184.148.000 100.595.000 60.574.000 33.313.000
Sum opptjent egenkapital 32.197.000 23.929.000 16.447.000 9.379.000 4.820.000
Sum egenkapital 32.409.000 24.141.000 16.659.000 9.591.000 5.212.000
Sum langsiktig gjeld 121.074.000 111.123.000 10.903.000 10.897.000 718.000
Sum kortsiktig gjeld 95.403.000 48.885.000 73.033.000 40.087.000 27.384.000
Sum gjeld og egenkapital 248.886.000 184.149.000 100.595.000 60.575.000 33.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 449.592.000 284.775.000 218.430.000 210.876.000 110.099.000
Andre inntekter 929.000 275.000 551.000 46.000 44.000
Driftsinntekter 450.521.000 285.051.000 218.982.000 210.921.000 110.144.000
Varekostnad -367.293.000 -232.552.000 -193.661.000 -187.000.000 -96.494.000
Lønninger -18.697.000 -12.813.000 -8.349.000 -4.446.000 -2.438.000
Avskrivning -29.385.000 -19.375.000 -857.000 -535.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.782.000 -7.395.000 -6.052.000 -5.171.000 -3.878.000
Driftskostnader -424.157.000 -272.135.000 -208.919.000 -197.152.000 -103.048.000
Driftsresultat 26.363.000 12.915.000 10.062.000 13.769.000 7.095.000
Finansinntekter 820.000 1.683.000 664.000 214.000 156.000
Finanskostnader -6.034.000 -4.823.000 -1.541.000 -1.615.000 -860.000
Finans -5.214.000 -3.140.000 -877.000 -1.401.000 -704.000
Konsernbidrag -7.200.000 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 16.468.000 7.918.000 7.068.000 9.379.000 4.760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.259.000 682.000 520.000 254.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 75.412.000 81.237.000 2.421.000 986.000 1.270.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 75.412.000 81.237.000 2.421.000 986.000 1.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.972.000 1.972.000 1.107.000 254.000 0
Sum anleggsmidler 80.643.000 83.891.000 4.049.000 1.494.000 1.270.000
Varebeholdning 83.658.000 64.496.000 54.071.000 27.747.000 20.751.000
Kundefordringer 55.029.000 26.029.000 31.291.000 28.344.000 10.830.000
Andre fordringer 20.449.000 7.812.000 8.318.000 2.663.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.107.000 1.920.000 2.866.000 326.000 276.000
Sum omløpsmidler 168.243.000 100.257.000 96.546.000 59.080.000 32.043.000
Sum eiendeler 248.886.000 184.148.000 100.595.000 60.574.000 33.313.000
Sum opptjent egenkapital 32.197.000 23.929.000 16.447.000 9.379.000 4.820.000
Sum egenkapital 32.409.000 24.141.000 16.659.000 9.591.000 5.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.026.000 4.736.000
Sum langsiktig gjeld 121.074.000 111.123.000 10.903.000 10.897.000 718.000
Leverandørgjeld 72.202.000 32.253.000 63.260.000 31.355.000 17.566.000
Betalbar skatt 3.435.000 2.003.000 2.122.000 3.243.000 1.712.000
Skyldig offentlige avgifter 5.362.000 3.337.000 589.000 1.460.000 512.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.404.000 11.292.000 7.062.000 1.004.000 2.232.000
Sum kortsiktig gjeld 95.403.000 48.885.000 73.033.000 40.087.000 27.384.000
Sum gjeld og egenkapital 248.886.000 184.149.000 100.595.000 60.575.000 33.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.840.000 51.372.000 23.513.000 18.993.000 4.659.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.3 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.8 0.4
Soliditet 13.0 13.1 16.6 15.8 15.6
Resultatgrad 5.9 4.5 4.6 6.5 6.4
Rentedekningsgrad 4.4 2.7 6.5 8.5 8.3
Gjeldsgrad 6.7 6.6 5 5.3 5.4
Total kapitalrentabilitet 10.9 7.9 10.7 23.1 21.8
Signatur
26.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2021
PROKURA HVER FOR SEG
PROKURA HVER FOR SEG
THRONE RAYMOND
PROKURA HVER FOR SEG
MARTINIUSSEN RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex