Advokat Nils O Lid
Juridisk navn:  Advokat Nils O Lid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56529840
Regimentsvegen 225 Regimentsvegen 225 Fax: 56529841
5705 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 976385934
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/10/1996
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisjon Voss As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.18%
Resultat  
  
-33.24%
Egenkapital  
  
6.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 910.000 1.267.000 931.000 782.000 685.000
Resultat: 727.000 1.089.000 728.000 587.000 509.000
Egenkapital: 2.146.000 2.006.000 1.420.000 1.583.000 1.239.000
Regnskap for  Advokat Nils O Lid
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 910.000 1.267.000 931.000 782.000 685.000
Driftskostnader -210.000 -202.000 -214.000 -207.000 -180.000
Driftsresultat 701.000 1.065.000 717.000 574.000 506.000
Finansinntekter 26.000 24.000 11.000 12.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 26.000 24.000 11.000 12.000 4.000
Resultat før skatt 727.000 1.089.000 728.000 587.000 509.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 727.000 1.089.000 728.000 587.000 509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.333.000 2.288.000 1.613.000 1.730.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.346.000 2.301.000 1.626.000 1.736.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.006.000 1.420.000 1.583.000 1.239.000
Sum egenkapital 2.146.000 2.006.000 1.420.000 1.583.000 1.239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 295.000 206.000 153.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 2.347.000 2.301.000 1.626.000 1.736.000 1.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 910.000 1.267.000 931.000 782.000 685.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 910.000 1.267.000 931.000 782.000 685.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -5.000 -4.000 -6.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -197.000 -210.000 -201.000 -176.000
Driftskostnader -210.000 -202.000 -214.000 -207.000 -180.000
Driftsresultat 701.000 1.065.000 717.000 574.000 506.000
Finansinntekter 26.000 24.000 11.000 12.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 26.000 24.000 11.000 12.000 4.000
Konsernbidrag -587.000 -502.000 -891.000 -242.000 -275.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 727.000 1.089.000 728.000 587.000 509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 13.000 13.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 13.000 6.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 6.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 80.000 55.000 105.000 65.000
Andre fordringer 34.000 37.000 32.000 20.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.220.000 2.171.000 1.526.000 1.606.000 1.311.000
Sum omløpsmidler 2.333.000 2.288.000 1.613.000 1.730.000 1.388.000
Sum eiendeler 2.346.000 2.301.000 1.626.000 1.736.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.006.000 1.420.000 1.583.000 1.239.000
Sum egenkapital 2.146.000 2.006.000 1.420.000 1.583.000 1.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 272.000 202.000 148.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 23.000 5.000 3.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 201.000 295.000 206.000 153.000 155.000
Sum gjeld og egenkapital 2.347.000 2.301.000 1.626.000 1.736.000 1.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.132.000 1.993.000 1.407.000 1.577.000 1.233.000
Likviditetsgrad 1 11.6 7.8 7.8 11.3 9
Likviditetsgrad 2 11.6 7.8 7.8 11.3 9
Soliditet 91.4 87.2 87.3 91.2 88.9
Resultatgrad 77.0 84.1 7 73.4 73.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 31.0 47.3 44.8 33.8 36.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex