Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Maggi Rødvik As
Juridisk navn:  Advokat Maggi Rødvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47476400
Storgata 20 Storgata 20 Fax: 22170799
0184 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993533521
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/6/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.09%
Resultat  
  
-57.79%
Egenkapital  
  
1.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.725.000 2.742.000 2.627.000 3.138.000 2.910.000
Resultat: 65.000 154.000 40.000 246.000 287.000
Egenkapital: 1.541.000 1.517.000 1.389.000 1.390.000 1.408.000
Regnskap for  Advokat Maggi Rødvik As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.725.000 2.742.000 2.627.000 3.138.000 2.910.000
Driftskostnader -1.662.000 -2.592.000 -2.588.000 -2.897.000 -2.627.000
Driftsresultat 63.000 150.000 39.000 242.000 283.000
Finansinntekter 2.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 0
Finans 2.000 5.000 1.000 5.000 4.000
Resultat før skatt 65.000 154.000 40.000 246.000 287.000
Skattekostnad -41.000 -26.000 -11.000 -64.000 -13.000
Årsresultat 24.000 128.000 29.000 182.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 38.000 33.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.182.000 2.073.000 1.831.000 2.174.000 2.111.000
Sum eiendeler 2.198.000 2.093.000 1.869.000 2.207.000 2.130.000
Sum opptjent egenkapital 1.441.000 1.417.000 1.289.000 1.290.000 1.308.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.517.000 1.389.000 1.390.000 1.408.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 574.000 477.000 816.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 2.092.000 1.868.000 2.206.000 2.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.669.000 2.625.000 2.457.000 2.931.000 2.578.000
Andre inntekter 56.000 117.000 170.000 208.000 332.000
Driftsinntekter 1.725.000 2.742.000 2.627.000 3.138.000 2.910.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.055.000 -1.605.000 -1.736.000 -1.851.000 -1.766.000
Avskrivning -4.000 -18.000 -13.000 -11.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -969.000 -839.000 -1.035.000 -851.000
Driftskostnader -1.662.000 -2.592.000 -2.588.000 -2.897.000 -2.627.000
Driftsresultat 63.000 150.000 39.000 242.000 283.000
Finansinntekter 2.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader 0 -4.000 0 0
Finans 2.000 5.000 1.000 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 24.000 128.000 29.000 182.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 7.000 12.000 17.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 20.000 31.000 21.000 2.000
Sum varige driftsmidler 16.000 20.000 38.000 33.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 20.000 38.000 33.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 737.000 869.000 842.000 1.477.000 1.456.000
Andre fordringer 100.000 84.000 89.000 77.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.346.000 1.120.000 900.000 620.000 597.000
Sum omløpsmidler 2.182.000 2.073.000 1.831.000 2.174.000 2.111.000
Sum eiendeler 2.198.000 2.093.000 1.869.000 2.207.000 2.130.000
Sum opptjent egenkapital 1.441.000 1.417.000 1.289.000 1.290.000 1.308.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.517.000 1.389.000 1.390.000 1.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 0 13.000
Leverandørgjeld 348.000 15.000 20.000 35.000 68.000
Betalbar skatt 43.000 27.000 9.000 76.000 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 155.000 161.000 130.000 179.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 138.000 378.000 288.000 375.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 658.000 574.000 477.000 816.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 2.199.000 2.092.000 1.868.000 2.206.000 2.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.524.000 1.499.000 1.354.000 1.358.000 1.401.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.6 3.8 2.7 3
Likviditetsgrad 2 3.3 3.6 3.8 2.7 3
Soliditet 70.1 72.5 74.4 6 66.1
Resultatgrad 3.7 5.5 1.5 7.7 9.7
Rentedekningsgrad 9.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.0 7.4 2.4 11.2 13.5
Signatur
18.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.09.2020
Prokura
Rødvik Jon-Terje
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex