Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Adina Stiftelsen
Juridisk navn:  Adina Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55928618
Postboks 85 C/O Bjarne Johnsen Kokstaddalen 25 Fax: 55928618
5863 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984048769
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/7/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.42%
Resultat  
  
281.75%
Egenkapital  
  
22.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.863.000 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000
Resultat: 229.000 -126.000 -297.000 114.000 -73.000
Egenkapital: 1.268.000 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000
Regnskap for  Adina Stiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.863.000 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000
Driftskostnader -3.635.000 -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000
Driftsresultat 229.000 -126.000 -297.000 114.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 229.000 -126.000 -297.000 114.000 -73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 229.000 -126.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.549.000 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000
Sum eiendeler 2.549.000 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 1.218.000 989.000 1.116.000 1.412.000 1.298.000
Sum egenkapital 1.268.000 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.281.000 860.000 268.000 147.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.549.000 1.899.000 1.434.000 1.609.000 1.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 359.000 720.000 917.000 950.000
Andre inntekter 3.288.000 3.108.000 2.824.000 2.863.000 2.554.000
Driftsinntekter 3.863.000 3.467.000 3.544.000 3.780.000 3.504.000
Varekostnad -3.489.000 0 0 0 0
Lønninger -146.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000
Driftskostnader -3.635.000 -3.593.000 -3.841.000 -3.666.000 -3.577.000
Driftsresultat 229.000 -126.000 -297.000 114.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 229.000 -126.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 462.000 404.000 524.000 535.000 511.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.087.000 1.495.000 909.000 1.074.000 1.049.000
Sum omløpsmidler 2.549.000 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000
Sum eiendeler 2.549.000 1.899.000 1.433.000 1.609.000 1.560.000
Sum opptjent egenkapital 1.218.000 989.000 1.116.000 1.412.000 1.298.000
Sum egenkapital 1.268.000 1.039.000 1.166.000 1.462.000 1.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.281.000 860.000 268.000 147.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 1.281.000 860.000 268.000 147.000 212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.549.000 1.899.000 1.434.000 1.609.000 1.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.268.000 1.039.000 1.165.000 1.462.000 1.348.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 5.3 10.9 7.4
Likviditetsgrad 2 2 2.2 5.3 10.9 7.4
Soliditet 49.7 54.7 81.3 90.9 86.4
Resultatgrad 5.9 -3.6 -8.4 3 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.8 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 9 -6.6 -20.7 7.1 -4.7
Signatur
01.10.2020
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex