Aasen & Farstad AS
Juridisk navn:  Aasen & Farstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71232456
Sjøgardsvegen 8 Sjøgardsvegen 8 Fax: 71232654
6460 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 810059672
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/1965
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Tove Hundseth
Utvikling:
Omsetning  
  
100.54%
Resultat  
  
159.75%
Egenkapital  
  
69.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.716.000 1.853.000 1.879.000 1.768.000 1.767.000
Resultat: 3.117.000 1.200.000 1.323.000 1.225.000 1.009.000
Egenkapital: 4.463.000 2.632.000 2.696.000 2.529.000 2.405.000
Regnskap for  Aasen & Farstad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.716.000 1.853.000 1.879.000 1.768.000 1.767.000
Driftskostnader -529.000 -582.000 -487.000 -440.000 -641.000
Driftsresultat 3.187.000 1.270.000 1.391.000 1.328.000 1.125.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -71.000 -68.000 -104.000 -116.000
Finans -70.000 -70.000 -68.000 -103.000 -115.000
Resultat før skatt 3.117.000 1.200.000 1.323.000 1.225.000 1.009.000
Skattekostnad -686.000 -264.000 -307.000 -300.000 -255.000
Årsresultat 2.431.000 936.000 1.016.000 925.000 754.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.589.000 4.274.000 4.409.000 4.518.000 4.658.000
Sum omløpsmidler 202.000 261.000 306.000 125.000 336.000
Sum eiendeler 6.791.000 4.535.000 4.715.000 4.643.000 4.994.000
Sum opptjent egenkapital 4.363.000 2.532.000 2.596.000 2.429.000 2.305.000
Sum egenkapital 4.463.000 2.632.000 2.696.000 2.529.000 2.405.000
Sum langsiktig gjeld 1.808.000 1.631.000 1.723.000 1.814.000 2.333.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 272.000 296.000 299.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 6.792.000 4.535.000 4.715.000 4.642.000 4.994.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 108.000 0 0
Andre inntekter 3.716.000 1.853.000 1.771.000 1.768.000 1.767.000
Driftsinntekter 3.716.000 1.853.000 1.879.000 1.768.000 1.767.000
Varekostnad 0 -3.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -126.000 -135.000 -134.000 -130.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -447.000 -350.000 -310.000 -504.000
Driftskostnader -529.000 -582.000 -487.000 -440.000 -641.000
Driftsresultat 3.187.000 1.270.000 1.391.000 1.328.000 1.125.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -71.000 -71.000 -68.000 -104.000 -116.000
Finans -70.000 -70.000 -68.000 -103.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -850.000 -800.000 -575.000
Årsresultat 2.431.000 936.000 1.016.000 925.000 754.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 56.000 65.000 73.000
Fast eiendom 6.589.000 4.196.000 4.323.000 4.453.000 4.582.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 30.000 0 1.000
Sum varige driftsmidler 6.589.000 4.219.000 4.354.000 4.453.000 4.583.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 6.589.000 4.274.000 4.409.000 4.518.000 4.658.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 72.000 0 43.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 207.000 234.000 125.000 293.000
Sum omløpsmidler 202.000 261.000 306.000 125.000 336.000
Sum eiendeler 6.791.000 4.535.000 4.715.000 4.643.000 4.994.000
Sum opptjent egenkapital 4.363.000 2.532.000 2.596.000 2.429.000 2.305.000
Sum egenkapital 4.463.000 2.632.000 2.696.000 2.529.000 2.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 271.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.808.000 1.631.000 1.723.000 1.814.000 2.333.000
Leverandørgjeld 161.000 8.000 -1.000 7.000 11.000
Betalbar skatt 360.000 263.000 298.000 292.000 245.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -850.000 -800.000 -575.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 521.000 272.000 296.000 299.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 6.792.000 4.535.000 4.715.000 4.642.000 4.994.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -319.000 -11.000 10.000 -174.000 80.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1 1 0.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1 1 0.4 1.3
Soliditet 65.7 5 57.2 54.5 48.2
Resultatgrad 85.8 68.5 7 75.1 63.7
Rentedekningsgrad 44.9 17.9 20.5 12.8 9.7
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 46.9 2 29.5 28.6 22.5
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FARSTAD EDVIN FREDRIK
PROKURA HVER FOR SEG
FARSTAD SVEIN OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex