Aasen Dreierverksted AS
Juridisk navn:  Aasen Dreierverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64946787
Haugenveien 4 Haugenveien 4 Fax: 64945111
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 817694942
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/30/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.78%
Resultat  
  
-785.64%
Egenkapital  
  
-20.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000 10.016.000
Resultat: -1.789.000 -202.000 505.000 -1.429.000 -1.406.000
Egenkapital: 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000 5.163.000
Regnskap for  Aasen Dreierverksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000 10.016.000
Driftskostnader -12.962.000 -11.917.000 -13.797.000 -10.377.000 -11.458.000
Driftsresultat -1.857.000 -253.000 458.000 -1.492.000 -1.441.000
Finansinntekter 87.000 72.000 84.000 104.000 84.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -39.000 -41.000 -49.000
Finans 67.000 51.000 45.000 63.000 35.000
Resultat før skatt -1.789.000 -202.000 505.000 -1.429.000 -1.406.000
Skattekostnad 393.000 63.000 -137.000 337.000 310.000
Årsresultat -1.395.000 -139.000 368.000 -1.092.000 -1.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.374.000 5.321.000 2.889.000 4.265.000 3.430.000
Sum omløpsmidler 3.482.000 4.260.000 6.274.000 3.336.000 5.113.000
Sum eiendeler 7.856.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000 8.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.836.000 6.231.000 6.160.000 4.351.000 4.683.000
Sum egenkapital 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000 5.163.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.539.000 2.870.000 2.523.000 2.770.000 3.379.000
Sum gjeld og egenkapital 7.855.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000 8.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000 10.016.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.106.000 11.664.000 14.256.000 8.884.000 10.016.000
Varekostnad -3.067.000 -3.505.000 -4.514.000 -1.890.000 -2.007.000
Lønninger -3.198.000 -3.229.000 -3.087.000 -2.758.000 -2.892.000
Avskrivning -180.000 -120.000 -80.000 -88.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.517.000 -5.063.000 -6.116.000 -5.641.000 -6.491.000
Driftskostnader -12.962.000 -11.917.000 -13.797.000 -10.377.000 -11.458.000
Driftsresultat -1.857.000 -253.000 458.000 -1.492.000 -1.441.000
Finansinntekter 87.000 72.000 84.000 104.000 84.000
Finanskostnader -20.000 -21.000 -39.000 -41.000 -49.000
Finans 67.000 51.000 45.000 63.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.395.000 -139.000 368.000 -1.092.000 -1.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 419.000 25.000 21.000 589.000 492.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 545.000 725.000 225.000 233.000 121.000
Sum varige driftsmidler 545.000 725.000 225.000 233.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.411.000 4.571.000 2.643.000 3.443.000 2.817.000
Sum anleggsmidler 4.374.000 5.321.000 2.889.000 4.265.000 3.430.000
Varebeholdning 1.340.000 960.000 930.000 804.000 696.000
Kundefordringer 1.041.000 2.195.000 1.404.000 1.297.000 1.569.000
Andre fordringer 637.000 723.000 1.999.000 218.000 2.164.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 382.000 1.941.000 1.017.000 684.000
Sum omløpsmidler 3.482.000 4.260.000 6.274.000 3.336.000 5.113.000
Sum eiendeler 7.856.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000 8.543.000
Sum opptjent egenkapital 4.836.000 6.231.000 6.160.000 4.351.000 4.683.000
Sum egenkapital 5.316.000 6.711.000 6.640.000 4.831.000 5.163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.053.000 1.309.000 955.000 1.135.000 904.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 294.000 226.000 377.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.333.000 1.267.000 1.343.000 1.258.000 2.280.000
Sum kortsiktig gjeld 2.539.000 2.870.000 2.523.000 2.770.000 3.379.000
Sum gjeld og egenkapital 7.855.000 9.581.000 9.163.000 7.601.000 8.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 943.000 1.390.000 3.751.000 566.000 1.734.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 2.5 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 2.1 0.9 1.3
Soliditet 67.7 7 72.5 63.6 60.4
Resultatgrad -16.7 -2.2 3.2 -16.8 -14.4
Rentedekningsgrad -92.9 11.7 -36.4 -29.4
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -22.5 -1.9 5.9 -18.3 -15.9
Signatur
29.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex