Aasen Bygg As
Juridisk navn:  Aasen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45265790
Hodalen Hodalen Fax:
2540 Tolga 2540 Tolga
Fylke: Kommune:
Innlandet Tolga
Org.nr: 917617031
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Lillehammer As
Utvikling:
Omsetning  
  
140.75%
Resultat  
  
110.34%
Egenkapital  
  
4.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 768.000 319.000 266.000 107.000
Resultat: 3.000 -29.000 4.000 41.000
Egenkapital: 68.000 65.000 93.000 90.000
Regnskap for  Aasen Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 768.000 319.000 266.000 107.000
Driftskostnader -765.000 -348.000 -263.000 -66.000
Driftsresultat 3.000 -29.000 4.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 -29.000 4.000 41.000
Skattekostnad 1.000 -1.000 -10.000
Årsresultat 3.000 -28.000 3.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 94.000 118.000 0
Sum omløpsmidler 168.000 98.000 48.000 104.000
Sum eiendeler 325.000 192.000 166.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 35.000 63.000 60.000
Sum egenkapital 68.000 65.000 93.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 117.000 127.000 72.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 192.000 166.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 768.000 319.000 266.000 107.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 768.000 319.000 266.000 107.000
Varekostnad -635.000 -239.000 -148.000 -55.000
Lønninger -5.000 -7.000 -5.000 0
Avskrivning -32.000 -25.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -77.000 -97.000 -11.000
Driftskostnader -765.000 -348.000 -263.000 -66.000
Driftsresultat 3.000 -29.000 4.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 -28.000 3.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 94.000 118.000 0
Sum varige driftsmidler 147.000 94.000 118.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 157.000 94.000 118.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 95.000 73.000 0 7.000
Andre fordringer 14.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 59.000 25.000 47.000 97.000
Sum omløpsmidler 168.000 98.000 48.000 104.000
Sum eiendeler 325.000 192.000 166.000 104.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 35.000 63.000 60.000
Sum egenkapital 68.000 65.000 93.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 0 1.000 0
Leverandørgjeld 11.000 1.000 -5.000 1.000
Betalbar skatt -10.000 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 12.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 123.000 77.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 127.000 72.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 192.000 166.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -29.000 -24.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 0.7 7.4
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 0.7 7.4
Soliditet 20.9 33.9 5 86.5
Resultatgrad 0.4 -9.1 1.5 38.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 2 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 -15.1 2.4 39.4
Signatur
04.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex