Aasen Bilverksted AS
Juridisk navn:  Aasen Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70011018
Fax: 70010410
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 963556462
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/3/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: A-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.03%
Resultat  
  
258.06%
Egenkapital  
  
9.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.200.000 2.559.000 3.047.000 5.583.000 6.559.000
Resultat: 49.000 -31.000 40.000 -188.000 151.000
Egenkapital: -460.000 -508.000 -477.000 -517.000 -329.000
Regnskap for  Aasen Bilverksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.200.000 2.559.000 3.047.000 5.583.000 6.559.000
Driftskostnader -2.088.000 -2.489.000 -2.890.000 -5.649.000 -6.272.000
Driftsresultat 112.000 70.000 157.000 -66.000 287.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -101.000 -118.000 -122.000 -136.000
Finans -64.000 -101.000 -118.000 -122.000 -136.000
Resultat før skatt 49.000 -31.000 40.000 -188.000 151.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -31.000 40.000 -188.000 151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 584.000 753.000 934.000 860.000 802.000
Sum omløpsmidler 119.000 163.000 445.000 648.000 876.000
Sum eiendeler 703.000 916.000 1.379.000 1.508.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital -880.000 -928.000 -897.000 -937.000 -749.000
Sum egenkapital -460.000 -508.000 -477.000 -517.000 -329.000
Sum langsiktig gjeld 334.000 610.000 894.000 961.000 1.218.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 814.000 962.000 1.063.000 789.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 916.000 1.379.000 1.507.000 1.678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.166.000 2.540.000 3.043.000 5.532.000 6.535.000
Andre inntekter 33.000 19.000 4.000 51.000 24.000
Driftsinntekter 2.200.000 2.559.000 3.047.000 5.583.000 6.559.000
Varekostnad -634.000 -784.000 -1.033.000 -2.431.000 -2.901.000
Lønninger -704.000 -690.000 -977.000 -2.265.000 -2.158.000
Avskrivning -218.000 -239.000 -225.000 -200.000 -208.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -532.000 -776.000 -655.000 -941.000 -1.005.000
Driftskostnader -2.088.000 -2.489.000 -2.890.000 -5.649.000 -6.272.000
Driftsresultat 112.000 70.000 157.000 -66.000 287.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -64.000 -101.000 -118.000 -122.000 -136.000
Finans -64.000 -101.000 -118.000 -122.000 -136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -31.000 40.000 -188.000 151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 263.000 309.000 356.000 402.000 449.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 321.000 444.000 578.000 456.000 352.000
Sum varige driftsmidler 584.000 753.000 934.000 858.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 584.000 753.000 934.000 860.000 802.000
Varebeholdning 0 126.000 234.000 364.000
Kundefordringer 53.000 137.000 260.000 288.000 291.000
Andre fordringer 10.000 0 0 64.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 26.000 59.000 62.000 166.000
Sum omløpsmidler 119.000 163.000 445.000 648.000 876.000
Sum eiendeler 703.000 916.000 1.379.000 1.508.000 1.678.000
Sum opptjent egenkapital -880.000 -928.000 -897.000 -937.000 -749.000
Sum egenkapital -460.000 -508.000 -477.000 -517.000 -329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 594.000 529.000 595.000 453.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 334.000 610.000 894.000 961.000 1.218.000
Leverandørgjeld 37.000 70.000 104.000 83.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 128.000 128.000 293.000 355.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 88.000 136.000 234.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 814.000 962.000 1.063.000 789.000
Sum gjeld og egenkapital 703.000 916.000 1.379.000 1.507.000 1.678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -710.000 -651.000 -517.000 -415.000 87.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.5 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6
Soliditet -65.4 -55.5 -34.6 -34.3 -19.6
Resultatgrad 5.1 2.7 5.2 -1.2 4.4
Rentedekningsgrad 1.8 0.7 1.3 -0.5 2.1
Gjeldsgrad -2.5 -2.8 -3.9 -3.9 -6.1
Total kapitalrentabilitet 15.9 7.6 11.4 -4.4 17.1
Signatur
23.11.2020
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex