Aasen Bil Holding AS
Juridisk navn:  Aasen Bil Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959900
Parallellvegen 64 Parallellvegen 64 Fax: 63959911
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 988920126
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.08%
Resultat  
  
-6.78%
Egenkapital  
  
-1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.832.000 1.852.000 2.314.000 1.632.000 1.920.000
Resultat: 1.086.000 1.165.000 4.664.000 954.000 4.718.000
Egenkapital: 12.385.000 12.538.000 11.629.000 8.614.000 9.431.000
Regnskap for  Aasen Bil Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.832.000 1.852.000 2.314.000 1.632.000 1.920.000
Driftskostnader -593.000 -536.000 -502.000 -508.000 -513.000
Driftsresultat 1.239.000 1.317.000 1.812.000 1.124.000 1.407.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.001.000 3.000 3.512.000
Finanskostnader -154.000 -153.000 -149.000 -173.000 -201.000
Finans -153.000 -152.000 2.852.000 -170.000 3.311.000
Resultat før skatt 1.086.000 1.165.000 4.664.000 954.000 4.718.000
Skattekostnad -239.000 -256.000 -148.000 -272.000 -345.000
Årsresultat 848.000 908.000 4.516.000 683.000 4.374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.063.000 12.852.000 13.211.000 13.337.000 13.742.000
Sum omløpsmidler 6.186.000 4.608.000 5.144.000 2.978.000 3.943.000
Sum eiendeler 20.249.000 17.460.000 18.355.000 16.315.000 17.685.000
Sum opptjent egenkapital 9.616.000 9.769.000 8.860.000 5.845.000 6.662.000
Sum egenkapital 12.385.000 12.538.000 11.629.000 8.614.000 9.431.000
Sum langsiktig gjeld 5.090.000 2.730.000 3.570.000 4.410.000 5.250.000
Sum kortsiktig gjeld 2.774.000 2.192.000 3.156.000 3.291.000 3.004.000
Sum gjeld og egenkapital 20.249.000 17.460.000 18.355.000 16.315.000 17.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.832.000 1.852.000 2.314.000 1.632.000 1.920.000
Driftsinntekter 1.832.000 1.852.000 2.314.000 1.632.000 1.920.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -467.000 -405.000 -405.000 -405.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -131.000 -97.000 -103.000 -108.000
Driftskostnader -593.000 -536.000 -502.000 -508.000 -513.000
Driftsresultat 1.239.000 1.317.000 1.812.000 1.124.000 1.407.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.001.000 3.000 3.512.000
Finanskostnader -154.000 -153.000 -149.000 -173.000 -201.000
Finans -153.000 -152.000 2.852.000 -170.000 3.311.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0
Årsresultat 848.000 908.000 4.516.000 683.000 4.374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 378.000 324.000 279.000 0 0
Fast eiendom 7.416.000 6.259.000 6.664.000 7.068.000 7.473.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.416.000 6.259.000 6.664.000 7.068.000 7.473.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.269.000 6.269.000 6.269.000 6.269.000 6.269.000
Sum anleggsmidler 14.063.000 12.852.000 13.211.000 13.337.000 13.742.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.030.000 2.695.000 3.119.000 116.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.156.000 1.913.000 2.025.000 2.862.000 3.819.000
Sum omløpsmidler 6.186.000 4.608.000 5.144.000 2.978.000 3.943.000
Sum eiendeler 20.249.000 17.460.000 18.355.000 16.315.000 17.685.000
Sum opptjent egenkapital 9.616.000 9.769.000 8.860.000 5.845.000 6.662.000
Sum egenkapital 12.385.000 12.538.000 11.629.000 8.614.000 9.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.090.000 2.730.000 3.570.000 4.410.000 5.250.000
Leverandørgjeld 0 0 0 12.000
Betalbar skatt 293.000 302.000 427.000 272.000 345.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.481.000 1.890.000 1.229.000 1.519.000 2.647.000
Sum kortsiktig gjeld 2.774.000 2.192.000 3.156.000 3.291.000 3.004.000
Sum gjeld og egenkapital 20.249.000 17.460.000 18.355.000 16.315.000 17.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.412.000 2.416.000 1.988.000 -313.000 939.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.1 1.6 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.6 0.9 1.3
Soliditet 61.2 71.8 63.4 52.8 53.3
Resultatgrad 67.6 71.1 78.3 68.9 73.3
Rentedekningsgrad 8.0 8.6 12.2 6.5 7
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.6 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.1 7.5 26.2 6.9 27.8
Signatur
21.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex