Aase & Svendsen Holding As
Juridisk navn:  Aase & Svendsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestre Veaveg 89 Vestre Veaveg 89 Fax:
4275 Sævelandsvik 4275 Sævelandsvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 919936657
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
62.52%
Resultat  
  
27040%
Egenkapital  
  
120.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.570.000 6.504.000 5.023.000 86.000
Resultat: 1.347.000 -5.000 859.000 24.000
Egenkapital: 1.558.000 707.000 711.000 48.000
Regnskap for  Aase & Svendsen Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.570.000 6.504.000 5.023.000 86.000
Driftskostnader -9.169.000 -6.491.000 -4.151.000 -62.000
Driftsresultat 1.401.000 14.000 871.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -19.000 -12.000 0
Finans -54.000 -19.000 -12.000 0
Resultat før skatt 1.347.000 -5.000 859.000 24.000
Skattekostnad -296.000 1.000 -196.000 -6.000
Årsresultat 1.050.000 -4.000 663.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.458.000 784.000 774.000 0
Sum omløpsmidler 1.655.000 2.261.000 1.007.000 69.000
Sum eiendeler 4.113.000 3.045.000 1.781.000 69.000
Sum opptjent egenkapital 1.528.000 677.000 681.000 18.000
Sum egenkapital 1.558.000 707.000 711.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 1.314.000 31.000 169.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 2.306.000 901.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.114.000 3.044.000 1.781.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.304.000 6.406.000 5.023.000 86.000
Andre inntekter 1.266.000 98.000 0 0
Driftsinntekter 10.570.000 6.504.000 5.023.000 86.000
Varekostnad -4.535.000 -2.946.000 -2.471.000 -16.000
Lønninger -2.579.000 -1.682.000 -600.000 0
Avskrivning -101.000 -72.000 -26.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.954.000 -1.791.000 -1.054.000 -46.000
Driftskostnader -9.169.000 -6.491.000 -4.151.000 -62.000
Driftsresultat 1.401.000 14.000 871.000 24.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -19.000 -12.000 0
Finans -54.000 -19.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.050.000 -4.000 663.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.364.000 0 0 0
Maskiner anlegg 363.000 285.000 444.000 0
Driftsløsøre 701.000 499.000 330.000 0
Sum varige driftsmidler 2.428.000 784.000 774.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.458.000 784.000 774.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 791.000 1.912.000 265.000 0
Andre fordringer 503.000 150.000 203.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 361.000 200.000 539.000 69.000
Sum omløpsmidler 1.655.000 2.261.000 1.007.000 69.000
Sum eiendeler 4.113.000 3.045.000 1.781.000 69.000
Sum opptjent egenkapital 1.528.000 677.000 681.000 18.000
Sum egenkapital 1.558.000 707.000 711.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.000 31.000 33.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.314.000 31.000 169.000 0
Leverandørgjeld 406.000 1.823.000 630.000 0
Betalbar skatt 233.000 0 164.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 325.000 45.000 9.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 159.000 63.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 2.306.000 901.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.114.000 3.044.000 1.781.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 -45.000 106.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.1 3.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.1 3.3
Soliditet 37.9 23.2 39.9 69.6
Resultatgrad 13.3 0.2 17.3 27.9
Rentedekningsgrad 25.9 0.7 72.6
Gjeldsgrad 1.6 3.3 1.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 34.1 0.5 48.9 34.8
Signatur
23.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex