Aase Eiendom AS
Juridisk navn:  Aase Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70148053
Professor Dahls gate 22 Borgundveien 791 Fax:
0353 Oslo 6017 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 950482362
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.51%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Regnskap for  Aase Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Sum omløpsmidler 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum eiendeler 446.000 451.000 445.000 461.000 459.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 451.000 445.000 461.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Driftsinntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum eiendeler 446.000 451.000 445.000 461.000 459.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 451.000 445.000 461.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -30.000 -30.000 -30.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0.4 0.3
Soliditet 92.6 91.8 9 89.8 9
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex