Aase Eiendom AS
Juridisk navn:  Aase Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51971750
Møllevegen 1B Møllevegen 1B Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 910057537
Aksjekapital: 200.880 NOK
Etableringsdato: 12/12/1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.52%
Resultat  
  
-114.31%
Egenkapital  
  
-80.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 169.000 230.000 90.000 24.000 0
Resultat: -149.000 1.041.000 59.000 -5.000 -41.000
Egenkapital: 616.000 3.132.000 3.333.000 3.288.000 3.293.000
Regnskap for  Aase Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 169.000 230.000 90.000 24.000 0
Driftskostnader -364.000 -95.000 -68.000 -68.000 -60.000
Driftsresultat -196.000 135.000 23.000 -44.000 -60.000
Finansinntekter 47.000 906.000 36.000 39.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 47.000 906.000 36.000 39.000 19.000
Resultat før skatt -149.000 1.041.000 59.000 -5.000 -41.000
Skattekostnad 33.000 -41.000 -14.000 0 9.000
Årsresultat -116.000 1.000.000 45.000 -5.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 218.000 828.000 848.000 854.000
Sum omløpsmidler 2.808.000 2.980.000 2.521.000 2.440.000 2.439.000
Sum eiendeler 3.020.000 3.198.000 3.349.000 3.288.000 3.293.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 2.932.000 3.132.000 3.087.000 3.092.000
Sum egenkapital 616.000 3.132.000 3.333.000 3.288.000 3.293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.404.000 65.000 16.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.020.000 3.198.000 3.349.000 3.288.000 3.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 24.000 0
Andre inntekter 169.000 230.000 90.000 0 0
Driftsinntekter 169.000 230.000 90.000 24.000 0
Varekostnad -180.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -3.000 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.000 -89.000 -59.000 -62.000 -54.000
Driftskostnader -364.000 -95.000 -68.000 -68.000 -60.000
Driftsresultat -196.000 135.000 23.000 -44.000 -60.000
Finansinntekter 47.000 906.000 36.000 39.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 47.000 906.000 36.000 39.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -1.200.000 0 0 0
Årsresultat -116.000 1.000.000 45.000 -5.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 5.000 19.000 19.000
Fast eiendom 211.000 217.000 223.000 229.000 235.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 211.000 217.000 223.000 229.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 600.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 212.000 218.000 828.000 848.000 854.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 40.000 0 24.000 0
Andre fordringer 83.000 62.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.699.000 2.879.000 2.521.000 2.415.000 2.438.000
Sum omløpsmidler 2.808.000 2.980.000 2.521.000 2.440.000 2.439.000
Sum eiendeler 3.020.000 3.198.000 3.349.000 3.288.000 3.293.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 2.932.000 3.132.000 3.087.000 3.092.000
Sum egenkapital 616.000 3.132.000 3.333.000 3.288.000 3.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 37.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte -2.400.000 -1.200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 28.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.404.000 65.000 16.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.020.000 3.198.000 3.349.000 3.288.000 3.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 404.000 2.915.000 2.505.000 2.440.000 2.439.000
Likviditetsgrad 1 1.2 45.8 157.6
Likviditetsgrad 2 1.2 45.8 157.6 0 0
Soliditet 20.4 9 99.5 1 1
Resultatgrad 58.7 25.6 -183.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.9 32.6 1.8 -0.2 -1.2
Signatur
26.06.2020
SIGNATUR
AASE EVEN MAGNUS
Prokurister
25.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
AASE MAGNUS ANDRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex