Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aakre Audio AS
Juridisk navn:  Aakre Audio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90635096
Svalevegen 3 Svalevegen 3 Fax: 72552277
7022 Trondheim 7022 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 986922288
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
266.67%
Resultat  
  
70.42%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 -6.000 107.000 60.000 98.000
Resultat: -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Egenkapital: -22.000 0 71.000 46.000 31.000
Regnskap for  Aakre Audio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 -6.000 107.000 60.000 98.000
Driftskostnader -31.000 -66.000 -82.000 -46.000 -21.000
Driftsresultat -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 68.000 99.000 130.000 55.000
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 25.000 3.000 1.000
Sum eiendeler 38.000 76.000 124.000 133.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -100.000 -29.000 -54.000 -69.000
Sum egenkapital -22.000 71.000 46.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 76.000 54.000 87.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 76.000 125.000 133.000 56.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 -6.000 107.000 60.000 98.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 -6.000 107.000 60.000 98.000
Varekostnad 0 -3.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -31.000 -20.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -51.000 -23.000 -16.000
Driftskostnader -31.000 -66.000 -82.000 -46.000 -21.000
Driftsresultat -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -71.000 25.000 15.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 37.000 68.000 99.000 130.000 55.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 68.000 99.000 130.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 68.000 99.000 130.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 18.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 2.000 7.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 25.000 3.000 1.000
Sum eiendeler 38.000 76.000 124.000 133.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -122.000 -100.000 -29.000 -54.000 -69.000
Sum egenkapital -22.000 71.000 46.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 76.000 54.000 87.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 76.000 54.000 87.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 76.000 125.000 133.000 56.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -59.000 -68.000 -29.000 -84.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0 0
Soliditet -57.9 56.8 34.6 55.4
Resultatgrad -210.0 1.183.3 23.4 2 78.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 0.8 1.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -55.3 -93.4 2 11.3 137.5
Signatur
18.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex