Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A. Idsøe Holding As
Juridisk navn:  A. Idsøe Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51893505
Verksgata 3 Verksg 3/5 Fax: 51890470
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 912943194
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/5/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3.93%
Egenkapital  
  
11.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.739.000 0 0 0 0
Resultat: 9.783.000 10.183.000 9.866.000 2.824.000 5.901.000
Egenkapital: 55.950.000 50.291.000 40.670.000 61.680.000 22.017.000
Regnskap for  A. Idsøe Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.739.000 0 0 0
Driftskostnader -1.523.000 -26.000 -133.000 -164.000 -126.000
Driftsresultat 216.000 -26.000 -133.000 -164.000 -126.000
Finansinntekter 9.578.000 10.213.000 10.000.000 2.991.000 6.228.000
Finanskostnader -10.000 -4.000 -1.000 -3.000 -201.000
Finans 9.568.000 10.209.000 9.999.000 2.988.000 6.027.000
Resultat før skatt 9.783.000 10.183.000 9.866.000 2.824.000 5.901.000
Skattekostnad -123.000 -62.000 -37.000 -661.000 -1.418.000
Årsresultat 9.660.000 10.121.000 9.830.000 2.164.000 4.483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.512.000 31.512.000 31.512.000 66.538.000 63.038.000
Sum omløpsmidler 28.893.000 20.353.000 10.159.000 5.784.000 9.739.000
Sum eiendeler 60.405.000 51.865.000 41.671.000 72.322.000 72.777.000
Sum opptjent egenkapital 36.657.000 30.997.000 21.376.000 23.093.000 20.929.000
Sum egenkapital 55.950.000 50.291.000 40.670.000 61.680.000 22.017.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 66.000 37.000 626.000 38.126.000
Sum kortsiktig gjeld 4.397.000 1.509.000 964.000 10.016.000 12.634.000
Sum gjeld og egenkapital 60.405.000 51.866.000 41.671.000 72.323.000 72.777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.739.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.739.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.471.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -26.000 -133.000 -164.000 -126.000
Driftskostnader -1.523.000 -26.000 -133.000 -164.000 -126.000
Driftsresultat 216.000 -26.000 -133.000 -164.000 -126.000
Finansinntekter 9.578.000 10.213.000 10.000.000 2.991.000 6.228.000
Finanskostnader -10.000 -4.000 -1.000 -3.000 -201.000
Finans 9.568.000 10.209.000 9.999.000 2.988.000 6.027.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -1.094.000
Årsresultat 9.660.000 10.121.000 9.830.000 2.164.000 4.483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.512.000 31.512.000 31.512.000 66.538.000 63.038.000
Sum anleggsmidler 31.512.000 31.512.000 31.512.000 66.538.000 63.038.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0
Andre fordringer 8.678.000 10.123.000 10.123.000 145.000 50.000
Sum investeringer 13.997.000 4.198.000 0 0 0
Kasse, bank 6.203.000 6.032.000 35.000 1.296.000 2.914.000
Sum omløpsmidler 28.893.000 20.353.000 10.159.000 5.784.000 9.739.000
Sum eiendeler 60.405.000 51.865.000 41.671.000 72.322.000 72.777.000
Sum opptjent egenkapital 36.657.000 30.997.000 21.376.000 23.093.000 20.929.000
Sum egenkapital 55.950.000 50.291.000 40.670.000 61.680.000 22.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 66.000 37.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 9.266.000 10.107.000
Sum langsiktig gjeld 57.000 66.000 37.000 626.000 38.126.000
Leverandørgjeld 57.000 121.000 7.000 72.000
Betalbar skatt 132.000 32.000 0 661.000 1.418.000
Skyldig offentlige avgifter 273.000 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -1.094.000
Annen kortsiktig gjeld 3.935.000 976.000 844.000 82.000 1.037.000
Sum kortsiktig gjeld 4.397.000 1.509.000 964.000 10.016.000 12.634.000
Sum gjeld og egenkapital 60.405.000 51.866.000 41.671.000 72.323.000 72.777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.496.000 18.844.000 9.195.000 -4.232.000 -2.895.000
Likviditetsgrad 1 6.6 13.5 10.5 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 6.6 13.5 10.5 0.6 0.8
Soliditet 92.6 97.0 97.6 85.3 30.3
Resultatgrad 12.4
Rentedekningsgrad 21.6 -6.5 -54.7 -0.6
Gjeldsgrad 0.1 0 0.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 16.2 19.6 23.7 3.9 8.4
Signatur
05.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Prokura hver for seg
Helliesen Agnes Kristine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex