A Markussen AS
Juridisk navn:  A Markussen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76954194
Postboks 113 Teknologiveien 5 Fax: 76954310
8502 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 835000702
Aksjekapital: 680.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 5/3/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.17%
Resultat  
  
397.61%
Egenkapital  
  
10.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 78.116.000 64.470.000 57.226.000 74.751.000 69.367.000
Resultat: 5.822.000 1.170.000 -4.467.000 3.493.000 1.028.000
Egenkapital: 10.754.000 9.771.000 10.861.000 11.329.000 11.449.000
Regnskap for  A Markussen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 78.116.000 64.470.000 57.226.000 74.751.000 69.367.000
Driftskostnader -72.293.000 -63.174.000 -61.582.000 -71.112.000 -68.130.000
Driftsresultat 5.823.000 1.297.000 -4.356.000 3.640.000 1.238.000
Finansinntekter 96.000 -14.000 73.000 44.000 43.000
Finanskostnader -96.000 -113.000 -183.000 -191.000 -252.000
Finans -127.000 -110.000 -147.000 -209.000
Resultat før skatt 5.822.000 1.170.000 -4.467.000 3.493.000 1.028.000
Skattekostnad -1.281.000 -260.000 999.000 -813.000 -223.000
Årsresultat 4.540.000 910.000 -3.468.000 2.680.000 805.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.366.000 3.989.000 4.535.000 5.247.000 6.707.000
Sum omløpsmidler 29.489.000 16.607.000 20.283.000 19.093.000 21.111.000
Sum eiendeler 32.855.000 20.596.000 24.818.000 24.340.000 27.818.000
Sum opptjent egenkapital 7.254.000 6.271.000 7.361.000 10.829.000 10.949.000
Sum egenkapital 10.754.000 9.771.000 10.861.000 11.329.000 11.449.000
Sum langsiktig gjeld 0 922.000 2.809.000 3.829.000
Sum kortsiktig gjeld 22.101.000 10.825.000 13.036.000 10.203.000 12.540.000
Sum gjeld og egenkapital 32.855.000 20.596.000 24.819.000 24.341.000 27.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.446.000 61.465.000 56.298.000 74.175.000 68.833.000
Andre inntekter 1.669.000 3.005.000 928.000 576.000 534.000
Driftsinntekter 78.116.000 64.470.000 57.226.000 74.751.000 69.367.000
Varekostnad -36.057.000 -34.797.000 -26.077.000 -32.765.000 -23.280.000
Lønninger -17.728.000 -16.600.000 -19.921.000 -21.800.000 -25.873.000
Avskrivning -913.000 -1.022.000 -1.182.000 -1.479.000 -1.640.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.595.000 -10.755.000 -14.402.000 -15.068.000 -17.337.000
Driftskostnader -72.293.000 -63.174.000 -61.582.000 -71.112.000 -68.130.000
Driftsresultat 5.823.000 1.297.000 -4.356.000 3.640.000 1.238.000
Finansinntekter 96.000 -14.000 73.000 44.000 43.000
Finanskostnader -96.000 -113.000 -183.000 -191.000 -252.000
Finans -127.000 -110.000 -147.000 -209.000
Konsernbidrag -858.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.540.000 910.000 -3.468.000 2.680.000 805.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 322.000 582.000 0 0
Fast eiendom 1.423.000 1.688.000 1.835.000 2.042.000 2.216.000
Maskiner anlegg 1.249.000 1.402.000 1.764.000 2.545.000 3.507.000
Driftsløsøre 109.000 113.000 235.000 371.000 544.000
Sum varige driftsmidler 2.781.000 3.203.000 3.833.000 4.957.000 6.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 498.000 464.000 120.000 290.000 440.000
Sum anleggsmidler 3.366.000 3.989.000 4.535.000 5.247.000 6.707.000
Varebeholdning 114.000 445.000 991.000 501.000 525.000
Kundefordringer 24.010.000 10.980.000 13.212.000 6.854.000 9.401.000
Andre fordringer 1.228.000 1.183.000 747.000 3.098.000 1.206.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.136.000 3.999.000 5.333.000 8.640.000 9.979.000
Sum omløpsmidler 29.489.000 16.607.000 20.283.000 19.093.000 21.111.000
Sum eiendeler 32.855.000 20.596.000 24.818.000 24.340.000 27.818.000
Sum opptjent egenkapital 7.254.000 6.271.000 7.361.000 10.829.000 10.949.000
Sum egenkapital 10.754.000 9.771.000 10.861.000 11.329.000 11.449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000.000 1.134.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.007.000 1.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 922.000 2.809.000 3.829.000
Leverandørgjeld 12.387.000 5.944.000 7.173.000 5.077.000 3.205.000
Betalbar skatt 735.000 0 583.000 948.000 730.000
Skyldig offentlige avgifter 3.309.000 1.168.000 1.608.000 843.000 2.461.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.669.000 3.712.000 2.664.000 3.334.000 6.142.000
Sum kortsiktig gjeld 22.101.000 10.825.000 13.036.000 10.203.000 12.540.000
Sum gjeld og egenkapital 32.855.000 20.596.000 24.819.000 24.341.000 27.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.388.000 5.782.000 7.247.000 8.890.000 8.571.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.6 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.5 1.8 1.6
Soliditet 32.7 47.4 43.8 46.5 41.2
Resultatgrad 7.5 2 -7.6 4.9 1.8
Rentedekningsgrad 60.7 11.5 -23.8 19.1 4.9
Gjeldsgrad 2.1 1.1 1.3 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 18.0 6.2 -17.3 15.1 4.6
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESKAP.
Prokurister
21.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex