Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
A Costa Saks AS
Juridisk navn:  A Costa Saks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67543023
Industriveien 2 Industriveien 2 Fax: 67563263
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983422918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/9/2001 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.95%
Resultat  
  
-331.25%
Egenkapital  
  
-198.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.228.000 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000
Resultat: -111.000 48.000 -20.000 -31.000 -40.000
Egenkapital: -55.000 56.000 8.000 28.000 59.000
Regnskap for  A Costa Saks AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.228.000 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000
Driftskostnader -2.334.000 -2.290.000 -2.278.000 -2.424.000 -2.254.000
Driftsresultat -106.000 54.000 -14.000 -25.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Resultat før skatt -111.000 48.000 -20.000 -31.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 48.000 -20.000 -31.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 13.000 16.000
Sum omløpsmidler 277.000 426.000 371.000 344.000 335.000
Sum eiendeler 277.000 426.000 371.000 357.000 351.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -44.000 -92.000 -72.000 -41.000
Sum egenkapital -55.000 56.000 8.000 28.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 331.000 370.000 362.000 328.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 426.000 370.000 356.000 351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.228.000 2.339.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.228.000 2.344.000 2.264.000 2.400.000 2.220.000
Varekostnad -303.000 -284.000 -276.000 -331.000 -351.000
Lønninger -1.450.000 -1.429.000 -1.381.000 -1.512.000 -1.280.000
Avskrivning 0 0 -13.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -581.000 -577.000 -608.000 -578.000 -619.000
Driftskostnader -2.334.000 -2.290.000 -2.278.000 -2.424.000 -2.254.000
Driftsresultat -106.000 54.000 -14.000 -25.000 -34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finans -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 48.000 -20.000 -31.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 13.000 16.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 13.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 13.000 16.000
Varebeholdning 79.000 135.000 140.000 102.000 67.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 75.000 34.000 59.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 216.000 197.000 183.000 244.000
Sum omløpsmidler 277.000 426.000 371.000 344.000 335.000
Sum eiendeler 277.000 426.000 371.000 357.000 351.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -44.000 -92.000 -72.000 -41.000
Sum egenkapital -55.000 56.000 8.000 28.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 73.000 66.000 48.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 164.000 171.000 161.000 164.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 134.000 126.000 119.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 370.000 362.000 328.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 426.000 370.000 356.000 351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 56.000 9.000 16.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.6 0.7 1.0
Soliditet -19.9 13.1 2.2 7.9 16.8
Resultatgrad -4.8 2.3 -0.6 -1.5
Rentedekningsgrad -21.2 9 -2.3 -4.2 -5.7
Gjeldsgrad 6.6 45.3 11.7 4.9
Total kapitalrentabilitet -38.4 12.7 -3.8 -9.7
Signatur
14.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex