Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
AS Skog
Juridisk navn:  AS Skog
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51568975
Pedersgata 32C Pedersgata 32C Fax: 51568941
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920405738
Aksjekapital: 112.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1919 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.57%
Resultat  
  
15.53%
Egenkapital  
  
3.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000 501.000
Resultat: 186.000 161.000 1.951.000 1.371.000 -79.000
Egenkapital: 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000 1.270.000
Regnskap for  AS Skog
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000 501.000
Driftskostnader -329.000 -693.000 -391.000 -309.000 -608.000
Driftsresultat 84.000 81.000 1.861.000 1.338.000 -108.000
Finansinntekter 103.000 80.000 90.000 34.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 103.000 80.000 90.000 34.000 29.000
Resultat før skatt 186.000 161.000 1.951.000 1.371.000 -79.000
Skattekostnad -41.000 -37.000 -10.000 -297.000 0
Årsresultat 145.000 123.000 1.941.000 1.074.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.344.000 843.000
Sum omløpsmidler 3.430.000 3.392.000 3.333.000 1.465.000 607.000
Sum eiendeler 4.776.000 4.738.000 4.679.000 2.809.000 1.450.000
Sum opptjent egenkapital 4.441.000 4.296.000 4.173.000 2.231.000 1.158.000
Sum egenkapital 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000 1.270.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 142.000 177.000 232.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 188.000 216.000 234.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 4.739.000 4.679.000 2.810.000 1.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 410.000 25.000 1.283.000 63.000
Andre inntekter 387.000 364.000 2.227.000 364.000 438.000
Driftsinntekter 413.000 773.000 2.252.000 1.647.000 501.000
Varekostnad -22.000 0 0 0 -10.000
Lønninger -164.000 -163.000 -147.000 -134.000 -126.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -530.000 -244.000 -175.000 -472.000
Driftskostnader -329.000 -693.000 -391.000 -309.000 -608.000
Driftsresultat 84.000 81.000 1.861.000 1.338.000 -108.000
Finansinntekter 103.000 80.000 90.000 34.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 103.000 80.000 90.000 34.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 123.000 1.941.000 1.074.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.172.000 1.172.000 1.172.000 1.170.000 669.000
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.346.000 1.344.000 843.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 58.000 1.000 0 62.000
Andre fordringer 9.000 6.000 11.000 21.000 168.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.421.000 3.328.000 3.321.000 1.444.000 376.000
Sum omløpsmidler 3.430.000 3.392.000 3.333.000 1.465.000 607.000
Sum eiendeler 4.776.000 4.738.000 4.679.000 2.809.000 1.450.000
Sum opptjent egenkapital 4.441.000 4.296.000 4.173.000 2.231.000 1.158.000
Sum egenkapital 4.554.000 4.409.000 4.285.000 2.344.000 1.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 142.000 177.000 232.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 142.000 177.000 232.000 0
Leverandørgjeld 19.000 38.000 0 33.000 75.000
Betalbar skatt 70.000 73.000 64.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 63.000 11.000 11.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 14.000 141.000 124.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 188.000 216.000 234.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 4.776.000 4.739.000 4.679.000 2.810.000 1.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.322.000 3.204.000 3.117.000 1.231.000 427.000
Likviditetsgrad 1 31.8 1 15.4 6.3 3.4
Likviditetsgrad 2 31.8 1 15.4 6.3 3.4
Soliditet 95.4 9 91.6 83.4 87.6
Resultatgrad 20.3 10.5 82.6 81.2 -21.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.9 3.4 41.7 48.8 -5.4
Signatur
17.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP, SAMT AV STYRETS NESTLEDER
OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex