Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
AS Østlendingen
Juridisk navn:  AS Østlendingen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62400000
Postboks 231 Gaarderbakken 1 Fax: 62432501
2402 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 917478309
Aksjekapital: 4.863.650 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 1/1/1921 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.36%
Resultat  
  
-0.02%
Egenkapital  
  
0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 105.305.000 116.179.000 122.070.000 122.787.000 127.529.000
Resultat: 18.784.000 18.787.000 18.694.000 18.147.000 11.115.000
Egenkapital: 105.781.000 105.724.000 99.748.000 92.552.000 92.468.000
Regnskap for  AS Østlendingen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 105.305.000 116.179.000 122.070.000 122.787.000 127.529.000
Driftskostnader -88.587.000 -104.961.000 -105.735.000 -109.053.000 -119.036.000
Driftsresultat 16.719.000 11.219.000 16.335.000 13.734.000 8.495.000
Finansinntekter 2.087.000 7.586.000 2.375.000 4.435.000 2.776.000
Finanskostnader -21.000 -18.000 -16.000 -22.000 -155.000
Finans 2.066.000 7.568.000 2.359.000 4.413.000 2.621.000
Resultat før skatt 18.784.000 18.787.000 18.694.000 18.147.000 11.115.000
Skattekostnad -4.071.000 -3.147.000 -4.448.000 -3.936.000 -2.804.000
Årsresultat 14.713.000 15.640.000 14.246.000 14.212.000 8.311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.654.000 7.145.000 7.454.000 7.904.000 8.731.000
Sum omløpsmidler 150.284.000 146.459.000 141.846.000 142.416.000 135.021.000
Sum eiendeler 156.938.000 153.604.000 149.300.000 150.320.000 143.752.000
Sum opptjent egenkapital 84.465.000 84.402.000 78.424.000 71.229.000 71.144.000
Sum egenkapital 105.781.000 105.724.000 99.748.000 92.552.000 92.468.000
Sum langsiktig gjeld 5.698.000 7.421.000 8.184.000 9.637.000 1.485.000
Sum kortsiktig gjeld 45.459.000 40.459.000 41.367.000 48.130.000 49.799.000
Sum gjeld og egenkapital 156.938.000 153.603.000 149.299.000 150.320.000 143.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.443.000 115.453.000 121.317.000 122.042.000 126.189.000
Andre inntekter 862.000 726.000 754.000 745.000 1.340.000
Driftsinntekter 105.305.000 116.179.000 122.070.000 122.787.000 127.529.000
Varekostnad -38.338.000 -34.480.000 -29.423.000 -30.603.000 -29.952.000
Lønninger -29.836.000 -45.949.000 -48.565.000 -50.988.000 -54.277.000
Avskrivning -102.000 -148.000 -259.000 -281.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.311.000 -24.384.000 -27.488.000 -27.181.000 -34.447.000
Driftskostnader -88.587.000 -104.961.000 -105.735.000 -109.053.000 -119.036.000
Driftsresultat 16.719.000 11.219.000 16.335.000 13.734.000 8.495.000
Finansinntekter 2.087.000 7.586.000 2.375.000 4.435.000 2.776.000
Finanskostnader -21.000 -18.000 -16.000 -22.000 -155.000
Finans 2.066.000 7.568.000 2.359.000 4.413.000 2.621.000
Konsernbidrag 0 -271.000 0 0
Utbytte -14.713.000 -10.000.000 -7.123.000 -14.212.000 -3.448.000
Årsresultat 14.713.000 15.640.000 14.246.000 14.212.000 8.311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.568.000 1.957.000 2.215.000 2.543.000 3.162.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.000 25.000
Driftsløsøre 191.000 292.000 343.000 463.000 648.000
Sum varige driftsmidler 191.000 292.000 343.000 465.000 673.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000
Sum anleggsmidler 6.654.000 7.145.000 7.454.000 7.904.000 8.731.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 852.000 1.576.000 2.409.000 2.542.000 3.510.000
Andre fordringer 523.000 788.000 580.000 2.945.000 762.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 150.284.000 146.459.000 141.846.000 142.416.000 135.021.000
Sum eiendeler 156.938.000 153.604.000 149.300.000 150.320.000 143.752.000
Sum opptjent egenkapital 84.465.000 84.402.000 78.424.000 71.229.000 71.144.000
Sum egenkapital 105.781.000 105.724.000 99.748.000 92.552.000 92.468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.275.000 1.631.000 627.000 1.045.000 1.485.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.346.000 5.621.000 3.703.000 10.476.000 2.939.000
Sum langsiktig gjeld 5.698.000 7.421.000 8.184.000 9.637.000 1.485.000
Leverandørgjeld 1.449.000 2.444.000 2.241.000 1.902.000 2.149.000
Betalbar skatt 3.715.000 2.965.000 4.199.000 3.374.000 3.842.000
Skyldig offentlige avgifter 861.000 1.063.000 2.744.000 3.033.000 3.771.000
Utbytte -14.713.000 -10.000.000 -7.123.000 -14.212.000 -3.448.000
Annen kortsiktig gjeld 19.375.000 18.365.000 21.357.000 23.502.000 33.650.000
Sum kortsiktig gjeld 45.459.000 40.459.000 41.367.000 48.130.000 49.799.000
Sum gjeld og egenkapital 156.938.000 153.603.000 149.299.000 150.320.000 143.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.825.000 106.000.000 100.479.000 94.286.000 85.222.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.6 3.4 3 2.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.6 3.4 3 2.7
Soliditet 67.4 68.8 66.8 61.6 64.3
Resultatgrad 15.9 9.7 13.4 11.2 6.7
Rentedekningsgrad 796.1 623.3 1020.9 624.3 54.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.0 12.2 12.5 12.1 7.8
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.DAGLIG LEDER OG STYRETS
LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex