A-K Traktorhuset As
Juridisk navn:  A-K Traktorhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33362400
Postboks 163 Sagveien 1 Fax: 33362401
3161 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 838338712
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/3/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.46%
Resultat  
  
-102.71%
Egenkapital  
  
254.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 46.490.000 38.594.000 41.651.000 33.533.000 42.623.000
Resultat: -6.795.000 -3.352.000 140.000 543.000 -47.000
Egenkapital: 3.218.000 -2.078.000 1.274.000 1.331.000 850.000
Regnskap for  A-K Traktorhuset As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 46.490.000 38.594.000 41.651.000 33.533.000 42.623.000
Driftskostnader -52.947.000 -41.525.000 -41.168.000 -32.745.000 -42.432.000
Driftsresultat -6.457.000 -2.931.000 482.000 788.000 190.000
Finansinntekter 4.000 12.000 13.000 7.000 30.000
Finanskostnader -343.000 -433.000 -355.000 -251.000 -268.000
Finans -339.000 -421.000 -342.000 -244.000 -238.000
Resultat før skatt -6.795.000 -3.352.000 140.000 543.000 -47.000
Skattekostnad 2.341.000 0 0 -62.000 0
Årsresultat -4.454.000 -3.352.000 140.000 481.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.194.000 198.000 262.000 56.000 68.000
Sum omløpsmidler 18.735.000 16.240.000 16.586.000 14.037.000 8.611.000
Sum eiendeler 19.929.000 16.438.000 16.848.000 14.093.000 8.679.000
Sum opptjent egenkapital -982.000 -2.328.000 1.024.000 1.081.000 600.000
Sum egenkapital 3.218.000 -2.078.000 1.274.000 1.331.000 850.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 16.497.000 18.302.000 15.359.000 12.547.000 7.614.000
Sum gjeld og egenkapital 19.930.000 16.439.000 16.848.000 14.093.000 8.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.490.000 38.536.000 41.651.000 33.533.000 42.623.000
Andre inntekter 58.000 0 0 0
Driftsinntekter 46.490.000 38.594.000 41.651.000 33.533.000 42.623.000
Varekostnad -41.294.000 -31.794.000 -31.931.000 -26.190.000 -36.587.000
Lønninger -7.750.000 -6.796.000 -6.036.000 -4.092.000 -3.868.000
Avskrivning -106.000 -63.000 -43.000 -11.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.797.000 -2.872.000 -3.158.000 -2.452.000 -1.942.000
Driftskostnader -52.947.000 -41.525.000 -41.168.000 -32.745.000 -42.432.000
Driftsresultat -6.457.000 -2.931.000 482.000 788.000 190.000
Finansinntekter 4.000 12.000 13.000 7.000 30.000
Finanskostnader -343.000 -433.000 -355.000 -251.000 -268.000
Finans -339.000 -421.000 -342.000 -244.000 -238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.454.000 -3.352.000 140.000 481.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 714.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 198.000 262.000 56.000 68.000
Sum varige driftsmidler 480.000 198.000 262.000 56.000 68.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.194.000 198.000 262.000 56.000 68.000
Varebeholdning 7.985.000 12.936.000 13.221.000 9.440.000 6.971.000
Kundefordringer 2.870.000 2.966.000 2.968.000 4.434.000 1.331.000
Andre fordringer 213.000 143.000 137.000 25.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 231.000 195.000 261.000 137.000 175.000
Sum omløpsmidler 18.735.000 16.240.000 16.586.000 14.037.000 8.611.000
Sum eiendeler 19.929.000 16.438.000 16.848.000 14.093.000 8.679.000
Sum opptjent egenkapital -982.000 -2.328.000 1.024.000 1.081.000 600.000
Sum egenkapital 3.218.000 -2.078.000 1.274.000 1.331.000 850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.744.000 6.021.000 3.794.000 3.732.000 3.729.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Leverandørgjeld 8.329.000 10.666.000 9.800.000 7.831.000 3.236.000
Betalbar skatt 9.000 0 0 62.000 0
Skyldig offentlige avgifter 432.000 881.000 1.190.000 520.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 983.000 734.000 575.000 401.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 16.497.000 18.302.000 15.359.000 12.547.000 7.614.000
Sum gjeld og egenkapital 19.930.000 16.439.000 16.848.000 14.093.000 8.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.238.000 -2.062.000 1.227.000 1.490.000 997.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.2 0.4 0.2
Soliditet 16.1 -12.6 7.6 9.4 9.8
Resultatgrad -13.9 -7.6 1.2 2.3 0.4
Rentedekningsgrad -18.8 -6.8 1.4 3.1 0.7
Gjeldsgrad 5.2 -8.9 12.2 9.6 9.2
Total kapitalrentabilitet -32.4 -17.8 2.9 5.6 2.5
Signatur
16.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex